Delfinoterapie jako součást neurokineziterapie

14.2.2015 / Delfinoterapie

Každý člověk se už určitě setkal s příjemným pocitem, jaký v nás dokáže vyvolat přímý kontakt se zvířetem, zejména pokud se jedná o kočku, psa nebo koně. Především koně jsou v současnosti velmi populární, postupně se jim vrací ztracený význam v životě člověka a preferují se léčebné účinky jízdy na koni, a to nejen u dětí s postižením. Fakt, že hipoterapie se postupně stává součástí komplexní rehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou i s jinými postiženími, je velice pozitivní. My vám však chceme přiblížit, jak působí na lidský organismus, a zvláště na organismus dítěte s dětskou mozkovou obrnou, jiná zvířata.
Je to vliv delfína, resp. delfinoterapie. Nejedná se o bezmyšlenkovité hraní si nebo plavání s delfínem. Přestože je tato metoda ještě „ve stadiu vývoje a výzkumu“, má, jako každá metodika vlastní etapy a metodiku, jejíž součástí je příprava dítěte na setkání s delfínem. Příprava dítěte se tak stává součástí neurokineziterapie.

Je důležité, aby dítě, které se má zúčastnit delfinoterapie, absolvovalo minimálně první etapu cvičení neurokineziterapie. Tím se delfinoterapie stává součástí komplexní rehabilitace a má možnost upevňovat pozitivní výsledky neurokineziterapie.

Zajímá vás delfinoterapie? Rádi by jste ji zařadili do svého terapeutického plánu? Kontaktuje nás.

Podobné články

< Zpět na články