Vzdělávání

Jako moje poslání vnímám nejen přímou práci s klientem, ale i vzdělávání – předávání zkušeností a vědomostí založených na biodynamickém vnímání fungování těla člověka, všech systémů a celého světa. Je to něco, co mně velice baví, naplňuje a neustále své vědomosti a schopnosti v tomto směru prohlubuji. Ráda bych s vámi toto všechno sdílela a nabídla vám možnost poznat a pochopit principy celostní práce a to nejen se sebou samým ale i s klientem, nebo vlastním dítětem.

Proto připravuji přednášky, speciální semináře, workshopy a kurzy pro laickou veřejnost a také vzdělávání určené pro terapeuty a odborníky.


Klienti a veřejnost

Pro naše klienty ale i širokou veřejnost připravuji přednášky, semináře a workshopy, které pomáhají pochopit souvislosti těla a duše. Každý seminář či workshop má své dané téma – např. jak se na sebe dívat biodynamicky, co to je dietetika a co obnáší, mykoterapie – využití medicinálních hub v harmonizaci organismu atd. Připravuji také semináře, díky kterým se klienti můžou blíže seznámit s naší prací a některou z metod, které využíváme v naší praxi. Můžou to být cvičební metody například Neurokineziterapie, cvičení dle Ludmily Mojžíšové, ale i metody jako neurofeedback, nebo se můžeme blíže seznámit s kouzlem Kraniosakrální biodynamiky.

Terapeuti a odborná veřejnost

Mým posláním je šířit terapeutickou činnost, proto pro odbornou veřejnost připravuji krátkodobé i dlouhodobé kurzy věnované terapeutické práci.  Zaměřuji se na šíření povědomí o Neurokineziterapii, se kterou pracuji již víc než 15 let a v České republice získává stále více příznivců v řadách rodičů a terapeutů. Dále připravuji sérii vzdělávacích kurzů v metodě Neurofeedback ve spolupráci s dalšími kolegy.