Komu neurofeedback pomáhá

2.2.2015 / Neurofeedback

Neurofeedback je využíván 3 hlavními způsoby:

Kondiční trénink. Zájemci o takový způsob tréninku vycházejí z řad studentů, sportovců a dalších osob, které chtějí zlepšit (či maximalizovat) své výkony a soustředění v zaměstnání, škole, sportu apod.

Klinická terapie. Zde se NFB stává součástí léčebné, rehabilitační péče. Nejvíce prozkoumanými oblastmi využití NFB je léčba hyperaktivity, poruch pozornosti a impulzivity – tedy projevy ADHD, dále bývá doporučován u diagnóz jako: epilepsie, specifické poruchy učení, školní nezralost, narušený vývoj řeči a mnohé další. Efektivita terapie byla prokázána mnohými studiemi v zahraničí i v ČR a ověřena v naší praxi.

Relaxační alfa trénink. Pomáhá jedincům s poruchami spánku, lidem úzkostným a přepracovaným. Může být kombinován s jiným druhem neurofeedback tréninku pro zvýšení účinnosti terapie či upevnění paměťových stop při náročných vzdělávacích procesech.

Mezi další indikace NFB patří:

  • Poruchy psychického vývoje – specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností (čtení, psaní, počítání), motorických funkcí, pervazivní vývojové poruchy (poruchy autistického spektra – PAS).
  • Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání – kromě hyperkinetických poruch také poruchy chování a emocí (se začátkem obvykle v dětství a dospívání), tikyTourettův syndrom, neorganická enuréza (pomočování), stereotypní pohybové poruchy, koktavost, atd.
  • Poruchy záchvatové – paroxysmální – kromě epilepsie také migrény a jiné bolesti hlavy, organické poruchy spánku (poruchy usínání a trvání spánku, poruchy spánkového cyklu, zástava dýchání ve spánku – apnoe atd.)
  • Afektivní poruchy (poruchy nálady) – deprese, manické fáze, bipolární afektivní porucha.
  • Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivníchlátek – závislosti na alkoholu, drogách apod. a duševní poruchy závislostmi způsobené,
  • Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy – kromě úzkostných poruch (fobické, generalizované, atd.) také obsedantně nutkavá porucha, posttraumatická stresová porucha jako reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení.
  • Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory – mentální anorexie, bulimie, neorganické poruchy spánku (např. noční můry).
  • Dětská mozková obrna – tedy DMO a další poškození mozku nejrůznějšího původu – úraz, cévní mozková příhoda, prevence Alzheimerovi choroby apod.

Podobné články

< Zpět na články