Lidé s postižením a jejich rodiny

Velkou skupinu lidí, kterým se v našem centru věnujeme, tvoří lidé s postižením a to jak mentálně tak tělesně, bez rozdílu věku. Při práci využíváme všechno, co umíme, a snažíme se pro každého vytvořit program péče na míru.

Linie, která propojuje všechny terapie je kraniosakrální biodynamika a kraniosakrální terapie, díky ní se nám daří systém klienta dostat do klidu a relativní rovnováhy.

Dalšími často užívanými metodami jsou cvičení, v první řadě je to neurokineziterapie a samozřejmě protahování, stretching a uvolňování. Všechna cvičení učíme klienty, nebo rodiče klientů, aby cvičili i doma, co ještě posílí efekt cvičení. K podpoře a prodloužení účinku aktivně využíváme kinesiotaping.

Klienti mohou k terapiím zařadiť i masáže a to jak jenom relaxační, tak cíleně terapeutické – dornovu metodu breussovu masážmyofasciální masážeshiatsu nebo i reflexní masáž nohou.

V naši práci využívame i nemalých znalostí tradiční čínské medicíny a to formou používání fytoterapie, mykoterapie, tuiny – čínských léčebných masáží, akupresury, moxovámí nebo baňkování.

Dle našich zkušeností je častokrát nutno upravit i jídelníček, k tomu je třeba udělat diagnostiku a pak postupně upravit stravovací režim dle potřeb klienta.

Další z oblastí, na které spolu můžeme pracovat, je zlepšení kognitivních schopností pomocí tréninků metodou neurofeedback.

V oblasti práce na jemné motorice a zlepšení motoriky mluvidel s cílem lepší komunikace,  tu je možnost logopedických sezení s námi spolupracující logopedkou.

Práce s postiženými není o rychlém ani zázračném uzdravení, ale o systematickém posunu k lepší socializaci klienta.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

Podobné články

< Zpět na články