Bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept, který pomáhá těžce nemocným dětem i dospělým k rozvoji osobnosti a ke zlepšení komunikace s okolím. Vychází z myšlenky, že lidské smysly se vyvíjejí postupně a vjemové zkušenosti formují člověka. Při dlouhodobém upoutání na lůžku nebo při jiných somatických onemocněních dostává nemocný omezený přísun vnějších podnětů. Tento nedostatek je následkem snížené schopnosti reakce na okolí.

Něco z historie bazální stimulace

Počátky pedagogicko-ošetřovatelského konceptu sahají až do 70. let minulého století k panu profesoru A. Frohlichovi, který se začal zabývat rehabilitací u dětí s těžkým kombinovaným somatickým a intelektovým postižením. Přišel na to, že u dětí, které byly během rehabilitace smyslově stimulovány, byl posun v celkové rehabilitaci výraznější a plynulejší.

Bazální stimulace dnes

Koncept se dnes stal součástí běžné rehabilitační péče zvláště u dětí s fyzickým i intelektuálním hendikepem, u dětí s dětskou mozkovou obrnou, dětí s autismem a při stavech neklidu a dezorientace. Koncept bazální stimulace se snaží o odstranění či zmírnění hendikepu a to pomocí smyslových vjemů, kterými podporuje vnímání, komunikaci a pohybovou schopnost člověka.

Bazální stimulace zahrnuje několik metod na různých úrovních

Na základě výzkumu a pozorování bylo do konceptu zahrnuto několik metod, které se zaměřují na podporu smyslů nebo inhibici nežádoucích projevů. Tyto metody pracují na rovině somatické, vestibulární, vibrační, optické, auditivní, olfaktorická, orální a taktilně-haptické stimulace.

Například somatická stimulace pracuje s doteky na těle člověka. Poukazuje na jejich význam. Pomocí hlazení příjemnými předměty nebo naopak drážděním kůže, můžeme ovlivňovat informace, které přijímá nervový systém z kožních receptorů. Na tomto základě je dále možné podporovat správný stereotyp pohybu nebo zklidňovat neklid v těle. Somatická stimulace podporuje i vnímání svého těla a pomáhá k uvědomování tělesného schématu, které slouží k dalšímu rozvíjení pohybu a orientaci v prostoru. Toto vnímání je často narušeno po úrazech mozku, CMP či u dětí s DMO.

Při bazální stimulaci dochází nejen ke zlepšení vnímání vlastního těla, ale i podpoře a rozvoje vlastní identity, umožnění vnímání okolního světa, navázání komunikace se svým okolím a zlepšení funkce organismu.

Metody bazální stimulace zahnujeme do péče o naše postižené klietnypro více informací nás kontaktujte.

Podobné články

< Zpět na články