Ergoterapie

23.3.2017 / Aktuality

 

Ergoterapie je součástí komplexní rehabilitační péče. Jejím cílem je dosažení nejvyšší možné samostatnosti osoby a její integraci do společnosti.  

Ergoterapie se zaměřuje na:

  • Celkovou podporu a rozvoj hybnosti za pomocí prvků z Bobath konceptu, konceptu PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace), pomocí měkkých technik a ergonomického prostředí.
  • Rozvoj jemné motoriky: jemných i hrubých úchopů, bimanuální souhru HKK a hmatovou podporu spolu s nácvikem grafomotoriky.
  • Kognitivní trénink: trénink paměti, orientace, pozornosti.
  • Oblasti běžných denních aktivit: nácvik oblékání, stravování, hygiena, …
  • Výběr a doporučení kompenzačních pomůcek, případně vhodných hraček a her pro motivaci a přiměřený vývoj dítěte.

< Zpět na články