Logopedie

10.11.2017 / Aktuality / Logopedie

Logopedie je diagnosticko-terapeutický obor, který má své nezastupitelné místo v multidisciplinárních týmech odborníků pečujících o jedince s narušenou komunikační schopností (NKS). O NKS člověka hovoříme tehdy, jestliže některá jazyková rovina působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru.

Jazykové roviny

 1. Foneticko-fonologická (zvuková stránka jazyka)
 2. Lexikálně-sémantická (aktivní/pasivní slovní zásoba, rozumění)
 3. Morfologicko-syntaktická (gramatická stránka)
 4. Pragmatická (sociální aspekt komunikace)

V rámci logopedického poradenství poskytujeme péči dětem a dospělým s poruchami komunikace a polykáním. Dle individuálních potřeb a je-li to možné i na přání klienta, využíváme moderní metody a postupy s důrazem na jeho jedinečnost. U dětí je pak snaha o rozvoj jedince hravou formou.

V rámci komplexní péče o klienty, probíhá logopedické poradenství u těchto forem narušené komunikační schopnosti:

Děti:

 • vady výslovnosti – dyslalie
 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie (specifické vývojové opoždění řeči)
 • poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost
 • nemluvnost – mutismus
 • symptomatické poruchy řeči –  při poruchách sluchu, zraku, mentálním postižení, DMO, při poruchách autistického spektra, LMD, poruchách pozornosti, u syndromových vad aj.
 • huhňavost
 • péče o děti při rozštěpech – palatolalie
 • myofunkční poruchy a poruchy polykání

Dospělí:

 • stavy po CMP (příp. po úrazech či jiných neurologických onemocněních) – afázie, dysartrie, dyspraxie, poruchy polykání
 • poruchy artikulace
 • poruchy plynulosti řeči
 • neurodegenerativní onemocnění
 • komunikační schopnost u poruch sluchu a zraku
 • narušená komunikační schopnost u kognitivních poruch/demencí
 • hlasové poruchy

Podobné články

< Zpět na články