Muzikoterapie

10.11.2017 / Aktuality / Logopedie / Muzikoterapie

 

„Muzikoterapie je terapeutický obor, jenž využívá hudby či hudebních prvků k dosažení nehudebních cílů. Těmito cíly jsou nejčastěji cíle léčebné, ale může jít i o osobní rozvoj, zlepšení kvality života či mezilidských vztahů.“ (M.Gerlichová: Muzikoterapie v praxi)

MUZIKOTERAPIE V LOGOPEDII:

„Hudba je univerzální řeč lidstva.“ H.W.Longfellow

Logopedie je obor, který zahrnuje kompletní problematiku komunikace jedincejejí verbální i neverbální složku. Využití prvků muzikoterapie umožňuje logopedovi rozvíjet, podpořit či nahradit narušenou komunikační schopnost. V neposlední řadě je to také forma, jak pozitivně ovlivnit bránici a celý proces dýchání, pozornost, soustředění, paměť, koordinaci pohybů, celkovou aktivitu jedince i relaxaci.

Podobné články

< Zpět na články