Neurokineziterapie – konkretizace obsahu

Velký rozsah fyziologického působení postupů a principů neurokineziterapie dovoluje přiměřenou intenzitou zasahovat do znovuobnovení neuromotorických drah a spojů v mozku při jejich narušení. Proto je při terapii dětí s DMO nebo s jinými diagnózami poškození centrálního nervového systému (CNS) důležitý komplexně působící soubor cvičení s možností variací a úprav dle individuálních potřeb dítěte. Při sestavování konkrétního terapeutického programu se vychází z teorie sčítání aferentních ipulzací, s následným posílením eferentního motorického impulsu a z teorie negativní paměti. Požadavek mnohonásobného opakování cvičení zajišťuje fungování důležitého mechanismu narušení kontraktur a vyhasínání patologických reflexů.

V rámci neurokineziterapie jsou rozpracovány i specifické postupy hipoterapie pro děti i dospělé osoby s DMO, mentálním postižením a pohybovými postiženími, využívající aplikaci poznatků biomechaniky, kinematiky a kosmické medicíny. Stejně jsou autorem A.G. Smoljaninovom rozpracovány specifické postupy delfinoterapie.

Výsledky zkoumání, zkušenosti i praxe ukázaly, že díky pravidelnému využívání těchto metod se vytvoří základ pro správný vývin dětského organismu (mj. i biomechanický) a na takovém podkladě se reálně zlepšují i ​​výsledky práce jiných odborníků: lékařů, psychologů, pedagogů či logopedů.

Neurokineziterapie – konkretizace obsahu

 1. Biomechanická korekce tonu a motoriky svalů – speciální cvičení, stimulující antigravitační komplex organismu dítěte, jejichž účinnost je založena na teoretických a experimentálních výzkumech kosmické medicíny. Jejím představitelem je profesor biomechaniky a ortoped Vadim Šargorodský a akad. prof. neuroložka Xenia Semionova, kteří byli spolupracovníky na ruském kosmickém programu.
 2. Speciální účinné postupy manuální korekce hrudních obratlů (Th-3 – Th-5) aplikované při spastických formách DMO (dětské mozkové obrny).
 3. Komplex speciálních cvičení pro stabilizaci a fixaci rezultatů manuální korekce a posílení hrudní části páteře.
 4. Komplex činností pro posílení ramenního pletence sestávající z postupů manuální korekce ramenních kloubů a speciálních cvičení.
 5. Speciální postupy manuální korekce a cvičení odstraňující kontraktury stehenních svalů a nesprávné postavení a vybočení kolen.
 6. Neoperační odstranění a neinvazivní hyperkorekce stavů ztuhlosti a snížené pohyblivosti Achillovy šlachy.
 7. Speciální cvičení pro znovunabytí normální opěrné funkce chodidla.
 8. Myofasciální stimulace reflexních zón.
 9. Komplex cvičení, realizovaných v podmínkách zamčeného biomechanické řetězce, zabezpečující globální proud cílené aferentní impulzace do struktur mozku.
 10. Pozice zamezující vznik a neustálé opakování patologických reflexů.
 11. Neurokineziterapie dýchacích svalů a opěrných struktur.
 12. Neurokineziterapie svalstva řečových orgánů.
 13. Doporučení komplexu cvičení v bazénu.
 14. Vypracování individuálního etapového plánu domácích cvičení pro dítě.
 15. Individuální zaškolení rodičů pro výkon dostupných a efektivních cvičení a postupů neurokineziterapie pro práci s dítětem v domácích podmínkách.
 16. Doporučení vhodných speciálně vyvinutých trenažérů, vertikalizátorů nové generace, stimulátorů a korektorů.

Zaujala vás metoda, přijďte se podívat do Therapy Centre, nebo se rovnou objednejte na konzultaci.

Podobné články

< Zpět na články