Kraniosakrální biodynamika

Therapy Centre - centrum celostních terapií Praha

Biodynamický kraniosakrální terapeut se při své práci orientuje na přírodní síly, jež organizují naši formu a funkci a způsobem svojí práce podporuje samoléčebné procesy vrozené každému z nás. Přestože se ve své podstatě jedná o starověký koncept práce a uzdravování, detaily této konkrétní orientace pocházejí z práce osteopata Williama Garnera Sutherlanda. Od biomechanického pohledu se Sutherland posunul k hledisku, které bere do úvahy souhru primárních sil, které působí v lidském systému. Tady lze vidět, že tvůrčí síly jsou základem, ale také předchůdcem, genetiky a jsou také projevením nejzákladnější matrice života.

„Praxe kraniosakrální biodynamiky není jen technikou vytvořenou člověkem na základě dobré myšlenky, ale je založena na jednoduchém a hloubkovém pozorování způsobů, jakým léčí příroda.“

Michael Kern

Tento pohled přináší uvědomění, že všechny síly a formy mají původ v nekonečné přítomnosti a samotné uzdravení je výsledkem působení sil uvnitř a v okolí samotného systému a může k němu dojít jen a pouze v přítomném okamžiku.

„Zdraví, o kterém mluvíme v osteopatii, je samým základem našeho bytí. Nelze ho vylepšit, ani nemůže být nijak poškozeno. Jinými slovy, zdraví je v našem těle 100% přístupné 24 hodin denně od okamžiku početí až do smrti. A ani pak nezanikne, pouze „vysublimuje“. “

Jim Jealous

To, co zprostředkovává tvůrčí záměr a propojuje to, co je stvořeno se zdrojem tvoření, nazval Sutherland dechem života. Když tento pozoroval, zjistil, že je to on – dech života – jenž vytváří primární respiraci – základní uspořádávající princip lidského systému, který má fyziologicky integrační a ozdravné schopnosti. Vnímal primární respiraci jako jemný pohyb podobný přílivu a odlivu.

Zpočátku zkoumal síly podobné přílivu a odlivu na úrovni struktur, záhy však pochopil nadřazenost sil, jež v lidském systému působí. Došlo k přesunu od účinku sil, které organizují struktury, k samotným silám a toto je základem biodynamického chápání lidského systému.

„Zdraví není jen absence nemocí. Je to harmonická jednota vědomí, těla a okolního světa. Vesmír je rozšířením našeho těla. A zároveň naše tělo v sobě obsahuje celé univerzum. “

Deepak Chopra

Pokud bychom to měli jednoduše shrnout, tak zdraví, které se projevuje primární respirací, je univerzálním principem a nezávisí na konkrétním stavu mysli a těla nebo na daných podmínkách. Když se skutečně zaměřujeme na pozorování zdraví, zjišťujeme, že se nikam neztrácí a je všudypřítomné. Zjišťujeme, že struktury a funkce nejdou od sebe oddělit a tělo má úžasné seberegulační, sebeozdravné a seberegulující schopnosti. Jediné, co potřebujeme k tomuto procesu objevování, je schopnost být přítomni a schopni prohloubit a rozšířit své pole vědomí pro vstup do skutečně receptivního stavu. Právě v okamžiku klidu a naslouchání odhaluje lidský systém svá tajemství. A s nasloucháním přichází pokora, protože jsme v kontaktu se skutečnou a nádhernou inteligencí našeho bytí.

Video, v kterém naši učitelé objasňují principy biodynamické práce.

 

Podobné články

< Zpět na články