Kraniosakrální biodynamika – průběh terapie

Kraniosakrální biodynamická terapie je přístup, při kterém se orientujeme na hledání a podporu projevu zdraví klienta, regulaci organismu, zefektivnění funkcí, dořešení nedokončených procesů, a kumulaci životních sil. K tomu všemu je potřeba zklidnit se, usadit, vypnout. Úkolem terapeuta je vytvářet bezpečné neutrální prostředí, neutrální kontakt s klientem, a provést klienta až k jeho vlastnímu klidu.

Proč bezpečí? Protože v bezpečí a klidu se může dít hodně věcí hodně rychle.

Proč neutrální prostředí a neutrální kontakt? Protože systém klienta reaguje na podněty z venku, a my ho nechceme zbytečně aktivovat. Když jsme neutrální, tak nic nenabízíme, nic požadujeme, systém klienta nás přestane zkoumat, i když jsme v kontaktu.

V modelovém ošetření to vypadá tak, že klient přijde, proběhne úvodní rozhovor a po vyjasnění situace a záměru, následuje práce na lehátku. V téhle fázi si terapeut s klientem vyjedná druh kontaktu, polohu těla, pozice rukou při práci. Vyjednávaní se může v průběhu ošetření opakovat. Klient je na lehátku v oblečení, odloží si jenom to, co by mu mohlo bránit v pohodlí (pásek kalhot, hodinky, řetízek atp.). Terapeut může klienta přikrýt dekou, vše je součástí vyjednávání, kde cílem je maximální pohodlí klienta a terapeuta.

Po vyjednaní a uložení následuje samotný vstup do ošetření, kdy se aktivně a cíleně redukuje aktivita a vnější stimulace. V dalších minutách je vše závislé od toho kolik má klient sil, co ho trápí a jak a na čem jeho systém začne pracovat. 
 
Terapeut:
  • probíhající procesy vnímá, podporuje a udržuje neutrál
  • komunikuje s klientem a v případě potřeby ho vede
  • podporuje vrozený plán léčení, tedy přirozenou snahu organizmu o seberegulaci
Tahle fáze ošetření je velmi individuální a může procházet od tvrdého hlubokého spánku, přes dynamický klid, až k intenzivním procesům na úrovni svalů a orgánů. Terapeut napomáhá k regulaci a vystředění různými technikami kontaktu, případně vede klienta verbálně. Pak následuje integrace v podobě některého globálního hmatu. V této části ošetření je cílem zaintegrovat nové nastavení organizmu, dát čas klientovi, aby se znovu probral k plnému vědomí. Na závěr proběhne krátký rozhovor případně nějaké doporučení.
 
Po ošetření je vhodné trochu se projít, nedoporučuje se hned hupnout do vysokého tempa, nebo sednout za volant. Ideální je krátká procházka a zbytek dne nenáročné aktivity, odpočinek, klid.

Podobné články

< Zpět na články