Terapie

V mém centru jsem vám k dispozici díky mým bohatým zkušenostem a znalostem. Při první návštěvě důkladně probereme to, co vás trápí, a navrhnu optimální individuální terapeutický plán. Můj přístup je biodynamický a zahrnuje také komplexní diagnostiku podle systému tradiční čínské medicíny. Na základě vstupního pohovoru a diagnostiky dle TČM navrhnu úpravu životosprávy, jídelníčku a plán, kterého realizace je na vás a já budu vaším průvodcem.

Mým cílem je pomoct vám odhalit příčiny vašich potíží, nejen izolované soustředění se na jejich projevy.

Aplikací vhodné terapie pomáhám řešit akutní stavy od rými po deprese. Pomáhám také lidem, kteří trpí civilizačními nemocemi, nebo se na nich negativně podepisuje stres a potlačovaná traumata.

Speciální péči věnuji ženám, kterým se nedaří dlouhodobě otěhotnět, kterým nabízím komplexní péči. Následně jsem jim průvodcem celým těhotenstvím a porodem.

Další oblastí, kterou se zabývám, jsou specifické poruchy učení a chování u školních dětí, kde se velice osvědčilo cvičení neurokineziterapie, terapie neurofeedback či kraniosakrální biodynamika. U předškoláků se věnuji prevenci a faktorům ovlivňujících dozrávání kognitivních funkcí. Pro maximální účinnost práce s dětmi s nejrůznějšími obtížemi využívám mimo jiné aktivizace mozkové činnosti metodou Neurofeedback (EEG biofeedback) .

Mou srdcovou záležitostí jsou především terapie zaměřující se na klienty s tělesným či duševním postižením. Therapy Centre je první centrum v České republice, kde se můžete seznámit s velice účinnou metodou Neurokineziterapie. V programu terapií Neurokineziterapie pořádám specializované intenzivní ambulantní kurzy.

Seznamte se podrobněji s mými terapeutickými metodami:

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální terapie (osteopatie)

Tradiční čínská medicína

Neurokineziterapie

Neurofeedback (EEG biofeedback)

Kinesiotaping

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)

Komplexní péče o ženy, které si přejí otěhotnět