Bachovy květové esence

Bachovy květové esence

Dr. Edward Bach byl anglický lékař, bakteriolog a homeopat, který se zabýval vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší. Svým dlouholetým bádáním zjistil, že se v rostlinách skrývají vibrace odpovídající lidským pocitům a emocím a které mohou nastolit v člověku ztracenou harmonii a tím napomoci léčení nemoci nebo předejít jejímu propuknutí.

Ve třicátých letech minulého století definoval Dr. Edward Bach 38 základních emočních stavů a vytvořil unikátní systém využívající léčivých sil květů 37 divoce rostoucích bylin, keřů, stromů a vody skalního pramene.

Dr. Bach chápal nemoc jako výsledek nesprávného myšlení a konání a byl přesvědčen, že pokud odstraníme chyby na naší duchovní úrovni, nemoc automaticky zmizí.

Nemoc není krutost ani trest, ale pouze oprava, nástroj, kterým si naše duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, jež by nadělaly větší škody, a aby nás přivedla zpět na cestu Pravdy a Světla …” napsal Dr. Bach.

Dosažení opravdového zdraví není výsledkem odstranění, nebo dokonce potlačení příznaků nemoci, nýbrž nastolením opravdového řádu a tím i harmonie na vnejší (fyzické) a vnitřní (duchovní) úrovni člověka. Každá nemoc, je odkolněním od tohoto řádu.

Užívání Bachových květových esencí cílí na duševní blokády, rozpouští různé druhy strachu, posiluje sebedůvěru a rozhodnost, pomáhá při depresích, pocitech opuštěnosti a beznaděje, dodává vyrovnanost a klid v konfliktních a emočně vypjatých situacích, podporuje zdravý spánek a životní optimismus.

Bachovy květové esence harmonizují a posilují životní energii, což se příznivě projevuje nejprve v rovině duchovní, pak emocionální a následně i fyzické, tedy odezněním tělesných neduhů. 

Bachovy květové esence se mohou používat ve spojení s jinými formami léčení či terapie.

Terapeuti, kteří se v Therapy Centre věnují léčení Bachovými esencemi:

RNDr. Jaromír Cibulec

< Zpět na články