Terapie

Biodynamiký přístup - biodynamika v běžném životě - zdraví, které je všudypřítomné.

Biodynamický přístup

Biodynamický přístup je základem celostní práce s klientem, proniká do všech oblastí a ovlivňuje terapie, kterým se v rámci mojí praxe věnuji. Orientuji se na zdraví, které je projevem životní síly. Tato životní síla je základním organizujícím principem všech živých bytostí včetně člověka. Zdraví je vždy přítomné a mým cílem, je umožnit mu se naplno projevit.


Terapie

Na základě komplexního vstupního pohovoru vám doporučím individuální terapeutický plán a pomohu vám na cestě k vašemu zdraví a jeho upevnění. více

Masáže

Masáže mohou být součástí jednotlivých terapií, například tradiční čínské medicíny.

Cvičení

Cvičím moderními metodami opřenými o dlouholeté zkušenosti. Pomohu vám najít ztracenou vitalitu, chuť do života, naučím vás vnitřní motivaci, které vám pomůže navrátit se k plné funkčnosti celého těla. více