Přednáška komplexní diferenciální diagnostika symptomatiky ADHD a Autismu

ADHD a Autismus je v dnešní době často skloňovaný pojmem. Diagnostických a terapeutických nástrojů je široká škála a dětem s těmito diagnózami je nabízené velké množství terapeutických přístupů.

V této přednášce bych ráda odprezentovala moje 12roční zkušenosti s diagnostikou a terapií. Mým cílem bude přiblížit Vám mé diagnostické nástroje a jak pracuji s výstupy z diagnostiky, pomocí kterých sestavuji terapeutický proces, tak aby z něho každé dítě profitovalo a došlo k co nejrychlejší nápravě.

Zastávám názor, že každý symptom má svou příčinu a pokud se nám podaří najít její kořen, dokážeme cílenou terapií eliminovat velké množství následně vrstvících se symptomů.

Budu se věnovat neurologickému obrazu, biologickému obrazu, neuromotorice, neurosenzorice, hře a psychologickému dopadu neřešených symptomů, které negativně ovlivňují kvalitu života dětí a jejich rodin.

Cílem této přednášky je přiblížit vám neurobiologické, neuromotorické a neurosenzorické příčiny symptomů jako je hyperaktivita, porucha pozornosti, opožděný nebo narušený vývoj řeči a porozumění atd. Vysvětlíme si základní pojmy, které Vám pomohou při analýze EEG vyšetření. Budeme si povídat o vlivu stravy při poruchách autistického spektra a při neurokinetických poruchách. Budeme se věnovat krčním obratlům /axis a atlas/ a symptomům vyplývajících z jejich patologického postavení. Hypersenzitivita a hyposenzitivita při auditivním vnímání a jejich vliv na sluchové zpracovávání. A mnoho dalších zajímavých informací.

 

Program:

Sobota 9:00 – 15:00    ADHD

09:00 – 09:15 – Prezence
09:15 – 11:00 – 4 typy neurologického obrazu dětí s diagnózou ADHD a ich symptomatika

  1. Frekvenčně nezralý, amplitudově mimo normu
  2. Frekvenčně zralý, amplitudově mimo normu
  3. Frekvenčně nezralý, amplitudově v normě
  4. Frekvenčně zralý, amplitudově zralý

11:00 – 11:15 – Přestávka
11:15 – 13:00 – Neuromotorické vyšetření, audiometrické vyšetření, vyšetření vizuálního zpracovávání, dichotický test, jejich výstupy a korelace s EEG obrazem
13:00 – 14:00 – Oběd
14:00 – 15:00 – Vyšetření kognitivního potenciálu, vyšetření kresby, vyšetření hry a jejich výstupy pro další cílený proces nastavování terapeutického procesu
15:00 – 16:00 – Diskuze

 

Neděle 9:00 – 15:00   AUTISMUS

09:00 – 09:15 – Prezentace
09:15 – 11:00 – 4 typy neurologického obrazu dětí s diagnózou Autismu a jejich symptomatika

  1. Základní rytmus alfa a beta
  2. Základní rytmus alfa a někdy se objeví theta
  3. Základní rytmus alfa a theta
  4. Základní rytmus theta

11:00 – 11:15 – Přestávka
11:15 – 13:00 – Symptomatika sebastimulace a samostimulace a jak podle nich rozlišíme co je příčinou nerovnoměrného vývoje. Vyšetření krční oblasti a zjištění patologického postavení prvního a druhého obratle.
13:00 – 14:00 – Oběd
14:00 – 15:00 – Vyšetření na stanovení freazingu, vyšetření hry a výstupy pro další cílený proces nastavování terapeutického procesu
15:00 – 16:00 – Diskuze