Neurokineziterapie pobyt: Vysoké Tatry listopad 2015

Termín: 20.11.2015 – 29.11.2015

NeurokineziterapieNaplánujte si příjemný podzimní pobyt ve Vysokých Tatrách a spojte ho s cvičením neurokineziterapie.

Pobyty jsou začleněny do projektu „Ruka mozog“ Pedagogické fakulty UK v Bratislavě. Účastní se jich i skupina studentů, kteří se dětem a sourozencům věnují v čase mimo terapie a pracují s nimi technikami arteterapie, muzikoterapie, terapie pohádkou a bazální stimulace.

Pobytů se účastní autor metody neurokineziterapie A. G. Smoljaninov pod jehož vedením probíhají každý den cvičení.

Pobyty se konají 4x během roku v klidné východní části Vysokých Tater – Belianských Tatrách.

Neurokineziterapie pomáha zejména dětem a mládeži, které mají některou z těchto diagnóz, nebo řeší z těchto problémů:
– dětská mozková obrna (DMO), tělesné nebo mentální postižení, poruchy vývoje pohybové oblasti a svalového napětí, organické postižení centrálního nervového systému (CNS), některé poruchy řeči, učení a chování (ADHD, LMD atd.), autismem, poruchami hybnosti (skolióza, vadné držení těla, vbočená noha, příčně plochá noha, lordóza, dolní končetiny do X nebo O atd.).

Organizace pobytu:
1. den příjezd a odpoledne začátek pobytu
2.-9. den  probíhá cvičení pod odborným dohledem A. G. Smoljaninova, terapeutů a studentů
10. den zakončení terapií a odjezd

Terapeut dítě prohlídne, vysvětlí rodičům možnosti práce s dítětem v spojitosti s neurokineziterapií a nastaví konkrétní terapeutický plán.

Denně terapie začínají v 9:00 dopolední část, délka je závislá od délky cvičení a manipulační korekce jednotlivých dětí, tudíž se liší. V čase, kdy dítě docvičilo, může se účastnit některé z uvedených terapií s rodiči, nebo bez nich. Po dopoledním programu následuje oběd a odpočinek.
Odpolední terapie začínají v 15:30 a trvají zpravidla až do večeře, délka samotného cvičení je opět individuální, dle terapeutického plánu jednotlivých dětí. Na některých pobytech se ve večerních hodinách konají posezení pro děti a rodiče, dětská diskotéka nebo přednášky pro rodiče o dalších možnostech práce s dětmi. V letních měsících se možnost terapií rozšiřuje o hipoterapii.

Účast na celém pobytu není nutná, je však třeba ji předem domluvit, my doporučujeme účast minimálně 7 dní s důrazem na terapeutický efekt a fixaci postupů cvičení.
Poblíž sanatoria se nachází Belianska jeskyně, kde probíhá speleoterapie a je možno ji navštívit i s dětmi na vozíčku (je potřeba domluvit přímo v jeskyni).

Cena:
Cena neurokineziterapie se stanovuje od počtu dnů, kterých se dítě terapie účastní, cena na den je 50,- EUR. Platí se přímo terapeutovi A. G. Smoljaninovi, který dle potřeby vystaví doklad. Speciálně-pedagogické aktivity jsou zdarma.V Sanatoriu Tatranská Kotlina je rovněž možná návštěva bazénu, případně se dá objednat na masáže a jiné lázeňské terapie.

Na pobyt je nutno se předem nahlásit:

u paní Evy Hankové: hankovaeva@gmail.com.

Ubytování  je možné  v Sanatoriu Tatranská Kotlina: recepcia@santk.sk , +421 524 467 646.

V hotelech a penzionech v okolí: http://www.vysoke-tatry.travel/