Neurokineziterapie pobyt Vysoké Tatry listopad 2014

Termín: 21.11.2014 – 30.11.2014

Pobyty ve Vysokých Tatrách jsou zaměřeny na neurokineziterapii. Jsou začleněny do projektu Pedagogické fakulty UK v Bratislavě katedry speciální pedagogiky „Ruka mozek“, pobytů se účastní i skupina studentů, kteří se dětem věnují v čase mimo terapie a pracují s nimi v oblasti arteterapie, muzikoterapie, terapie pohádkou a bazální stimulace.

Pobytů se účastní autor metody neurokineziterapie A. G. Smoljaninov pod jehož vedením probíhají každý den cvičení.

Pobyty se konají 4x během roku v klidné východní části Vysokých Tater – Belianských Tatrách.

Pobyt je určen zejména dětem a mládeži, kteří řeší některé z těchto problémů:

– dětská mozková obrna (DMO), tělesné nebo mentální postižení, poruchy vývoje pohybové oblasti a svalového napětí, organické postižení centrálního nervového systému (CNS), některé poruchy řeči, učení a chování (ADHD, LMD atd.), autismem, poruchami hybnosti (skolióza, vadné držení těla, vbočená noha, příčně plochá noha, lordóza, dolní končetiny do X nebo O atd.).

Organizace pobytu:

1.příjezd a začátek pobytu

2.-9. den  probíhá cvičení pod odborným dohledem A. G. Smoljaninova

10. den zakončení terapií a odjezd

Terapeut dítě prohlídne, vysvětlí rodičům možnosti práce s dítětem v spojitosti s neurokineziterapií a delfinoterapií a nastaví konkrétní terapeutický plán.

Denně terapie začínají v 9:00 dopolední část, délka je závislá od délky cvičení a manipulační korekce jednotlivých dětí, tudíž se liší. V čase, kdy dítě docvičilo, může se účastnit některé z uvedených terapií s rodiči, nebo bez. Po dopoledním programu následuje oběd a odpočinek.
Odpolední terapie začínají v 15:30 a trvají zpravidla až do večeře, délka samotného cvičení je opět individuální, dle terapeutického plánu jednotlivých dětí. Na některých pobytech se ve večerních hodinách konají posezení pro děti a rodiče, dětská diskotéka nebo přednášky pro rodiče o dalších možnostech práce s dětmi. V letních měsících se možnost terapií rozšiřuje o hipoterapii.

Účast na celém pobytu není nutná, je však třeba ji předem domluvit.

Poblíž sanatoria se nachází Belianska jeskyně, kde probíhá speleoterapie a je možno ji navštívit i s dětmi na vozíčku (je potřeba domluvit přímo v jeskyni).

Cena: Cena neurokineziterapie se stanovuje od počtu dnů, kterých se dítě terapie účastní, cena na den je 50,- EUR. Platí se přímo terapeutovi A. G. Smoljaninovi, který dle potřeby vystaví doklad. Speciálně-pedagogické aktivity jsou bezplatné a hipoterapie se hradí přímo člověku, který ji provádí. V Sanatoriu Tatranská Kotlina je rovněž možná návštěva bazénu, případně se objednat na masáže a jiné terapie.

Na neurokineziterapii je nutno se předem nahlásit u pani Evy Hankové: hankovaeva@gmail.com.

Ubytování  je možné  v Sanatoriu Tatranská Kotlina: recepcia@santk.sk , +421 524 467 646.

V hotelech a penzionech v okolí: http://www.vysoke-tatry.travel/.

V případě  účasti terapeutů z Therapy Centre na pobytu v Tatrách, je možno doplnit uvedené terapie o kraniosakrální terapii, tréninky neurofeedback, masáže, nebo konzultace, prosím také o sdělení zájmu na info@therapy-centre.eu.