Individuální intenzivní terapie

Tento modul zahrnuje dlouhodobou intenzivní neurorehabilitační péči každý pracovní den.

Pro koho je modul 2 určen:  novým i zacvičeným klientům

Kdy: pondělí – pátek, státní svátky dle dohody

Termín: individuálně dohodnut dle přání klienta a možností Therapy Centre

Délka pobytu: minimálně 2 týdny (maximální délka není omezena)

Jak často: vhodné absolvovat několikrát ročně pro dosažení optimálního výsledku, ideálně 4x

Počet terapií denně: 4 hodiny individuálních terapií

Během  intenzivního ambulantního neurorehabilitačního pobytu klienti denně absolvují:

 • cvičení metodou neurokineziterapie – nastavení plánu cvičení a zácvik dítěte a doprovodu, pro zdárné domácí pokračování v cvičení
 • k cvičení patří také protahování a to jak přímo formou strečinku tak pomocí reflexní presuryprací s fasciemi a viscerálními manipulacemi
 • kraniosakrální biodynamiku – sezení probíhá u každého klienta téměř každý den a pomáhá systému klienta jak s regulací napětí, tak usazením nových stereotypů a to jak na úrovni fyzické tak také samozřejmě mentální
 • práce se speciálním pedagogem – probíhá nejdříve diagnostika a pak nácvik dovedností
 • neurofeedback – trénink směřuje ke stabilizaci a synchronizaci nervové soustavy, jeho vhodnost pro klienta určuje terapeut
 • logopedická průprava – nejdříve diagnostika klinickým logopedem a dle toho pak nácvik jednotlivých dovedností
 • orofaciální a bazální stimulace
 • fyzioterapeutické a ergoterapeutické poradenství
 • masáže – klasické olejovémyofasciální ale také shiatsu nebo tuina masáže
 • u všech činností je kladen důraz na to, že se jedná primárně o nácvik, poradenství a edukaci rodičů pro systematickou práci s klientem doma

Během pobytu je možné si taktéž domluvit

 • oxygenoterapii
 • kinesiotaping

Tento modul je ambulantní. Klient si sám zajišťuje ubytování a stravu. V Therapy Centre je kuchyňka, kde je možné si donesenou stravu ohřát.

Upozornění: Je potřeba, aby noví nezacvičení klienti absolvovali vstupní vyšetření minimálně 14 dní před plánovaným začátkem pobytu. Termín vstupních vyšetření je vždy v úterý od 9 do 13 hod se všemi klíčovými terapeuty.

Při dlouhodobých intenzivních terapiích je efekt terapeutického procesu nejvyšší. Při tomto modulu má klient vždy víkend na odpočinek a usazení nových pohybových vzorců. Během min. 2 týdenního pobytu proběhne aklimatizace, narušení patologických stereotypů a nácvik nových pohybových vzorců. Současně se stihne všechno také pěkně uložit, přičemž nedojde k přetížení a přestimulování systému klienta.

Přihlásit se na modul 2

Přihlásit se můžete pomocí formuláře níže nebo na e-mailu info@therapy-centre.eu a telefonu 602 328 368. Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.
  Terapie probíhají denně od pondělí do pátku minimálně 2 po sobě jdoucí týdny.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.