Vzdělávání

Jako naše poslání vnímáme nejen přímou práci s klientem, ale i vzdělávání – předávání zkušeností a vědomostí založených na biodynamickém vnímání fungování těla člověka, všech systémů a celého světa. Je to něco, co nás velice baví, naplňuje a neustále své vědomosti a schopnosti v tomto směru prohlubujeme. Rádi bychom s vámi toto všechno sdíleli a nabídli vám možnost poznat a pochopit principy biodynamické práce a to nejen se sebou samým ale i s klientem, nebo vlastním dítětem.

Proto připravujeme přednášky, speciální semináře, workshopy a kurzy pro laickou veřejnost a také vzdělávání určené pro terapeuty a odborníky.


Klienti a veřejnost

Pro naše klienty ale i širokou veřejnost připravujeme přednášky, semináře a workshopy, které pomáhají pochopit souvislosti těla a duše. Každý seminář či workshop má své dané téma – např. jak se na sebe dívat biodynamicky, co to je dietetika a co obnáší, mykoterapie – využití léčivých hub v harmonizaci organismu atd. Připravujeme také semináře, díky kterým se klienti můžou blíže seznámit s naší prací a některou z metod, které využíváme v naší praxi. Můžou to být cvičební metody například Neurokineziterapie, cvičení dle Ludmily Mojžíšové, ale i metody jako neurofeedback, nebo se můžeme blíže seznámit s kouzlem Kraniosakrální biodynamiky.

Terapeuti a odborná veřejnost

Naším posláním je šířit terapeutickou činnost, proto pro odbornou veřejnost připravujeme krátkodobé i dlouhodobé kurzy věnované terapeutické práci.  Zaměřujeme se na šíření povědomí o Neurokineziterapii, se kterou pracujeme již víc jak 10 let a v České republice získává stále více příznivců v řadách rodičů a terapeutů. Dále připravujeme sérii vzdělávacích kurzů v metodě Neurofeedback, kde jsme začali spolupráci se slovenskou lektorkou Mgr.Bibianou Naďovou, která má dlouholetou prax v této metodě.