Vzdělávání

Jako naše poslání vnímáme nejen přímou práci s klientem, ale i vzdělávání – předávání zkušeností a vědomostí založených na biodynamickém vnímání fungování těla člověka, všech systémů a celého světa. Je to něco, co nás velice baví, naplňuje a neustále své vědomosti a schopnosti v tomto směru prohlubujeme. Rádi bychom s vámi toto všechno sdíleli a nabídli vám možnost poznat a pochopit principy biodynamické práce a to nejen se sebou samým ale i s klientem, nebo vlastním dítětem.

Proto připravujeme speciální semináře, workshopy a pobyty pro laickou veřejnost a také vzdělávání určené pro terapeuty.


Klient

Pro naše klienty chystáme semináře a workshopy, které pomáhají pochopit souvislosti těla a duše. Díky chápání zákonitostí těla se klientům efektivněji daří nastartovat samoléčebné procesy ve svém těle. Každý seminář či workshop má své dané téma – např. jak se na sebe dívat biodynamicky, co to je dietetika a co obnáší, mykoterapie – využití léčivých hub v harmonizaci organismu atd. Podívejte se na aktuálně vypsané akce. více

Veřejnost

Pro širokou veřejnost, která se chce blíže seznámit s naší prací a některou z metod, pořádáme úvodní semináře a workshopy. Zde si např. můžete prakticky vyzkoušet metody Neurokineziterapie, zeptat se na možnosti aplikace právě na vás či vašeho blízkého. Kurzy jsou vždy vedeny v malých skupinkách, aby bylo dostatek prostoru pro všechny vaše dotazy. Veřejnosti jsou přístupné i všechny akce pořádané pro naše klienty. více

Terapeut

Naším posláním je šířit terapeutickou činnost, proto pro odbornou veřejnost připravujeme krátkodobé i dlouhodobé kurzy věnované terapeutické práci.  Zaměřujeme se na šíření povědomí o Neurokineziterapii, se kterou pracujeme již několik let a v České republice získává stále více příznivců v řadách rodičů a terapeutů. Dále připravujeme sérii vzdělávacích kurzů z oblasti speciálních masáží např. SHIATSUvíce