Terapie

V Therapy Centre Praha jsou vám k dispozici bohaté zkušenosti a znalosti našich terapeutů. Při první návštěvě důkladně probereme to, co vás trápí, a navrhneme optimální individuální terapeutický plán včetně vhodných masáží a cvičení. Náš přístup je biodynamický a zahrnuje také komplexní diagnostiku podle systému tradiční čínské medicíny. Na základě vstupní diagnostiky a diagnostiky dle TČM navrhneme úpravy životosprávy, jídelníčku a terapeutický plán, které jsou pro úspěch celostní terapie zásadní.

Naším cílem je odhalit příčiny vašich potíží, nejen izolované soustředění se na jejich projevy.

Aplikací vhodné terapie pomáháme řešit akutní stavy od rýmy po výhřez ploténky. Pomáháme také lidem, kteří trpí civilizačními chorobami nebo se na nich negativně podepisuje stres a potlačovaná traumata.

Další oblastí, kterou se zabýváme, je diagnostika specifických poruch učení a chování u školních dětí. U předškoláků se věnujeme prevenci a faktorům ovlivňujících dozrávání kognitivních funkcí. Pro maximální účinnost práce s dětmi s nejrůznějšími obtížemi využíváme mimo jiné  aktivizace mozkové činnosti metodami Neurofeedback (EEG biofeedback) a bazální stimulace. Speciálně pedagogické poradenství v Therapy Centre zahrnuje cílenou diagnostiku, návrh terapeutického plánu – nejefektivnější způsoby reedukace a pomoci dětem, včetně řešení logopedických obtíží.

Doménou Therapy Centre jsou především terapie zaměřující se na klienty s tělesným či duševním postižením. Jsme první centrum v České republice, kde se můžete seznámit s velice účinnou metodou Neurokineziterapie. V programu terapií Neurokineziterapie pořádáme specializované intenzivní rehabilitační pobyty.

Seznamte se podrobněji s našimi terapeutickými metodami:

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální terapie (osteopatie)

Tradiční čínská medicína

Bachovy květové esence

Aromaterapie

Neurokineziterapie

Neurofeedback (EEG biofeedback)

Speciálně pedagogické poradenství

Bazální stimulace

Logopedické poradenství

Ergoterapeutické poradenství

Shiatsu

Kinesiotaping

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)

Lymfodrenáž

Komplexní péče o ženy, které si přejí otěhotnět