Terapie

V Therapy Centre Praha jsou vám k dispozici bohaté zkušenosti a znalosti našich terapeutů. Při první návštěvě důkladně probereme to, co vás trápí, a navrhneme optimální individuální terapeutický plán včetně vhodných masáží a cvičení. Náš přístup je biodynamický a zahrnuje také komplexní diagnostiku podle systému tradiční čínské medicíny. Na základě vstupního pohovoru a diagnostiky dle TČM navrhneme úpravu životosprávy, jídelníčku a plán, kterého realizace je na vás, my vám můžeme být průvodci.

Naším cílem je pomoct vám odhalit příčiny vašich potíží, nejen izolované soustředění se na jejich projevy.

Aplikací vhodné terapie pomáháme řešit akutní stavy od rýmy po deprese. Pomáháme také lidem, kteří trpí civilizačními nemocemi nebo se na nich negativně podepisuje stres a potlačovaná traumata.

Další oblastí, kterou se zabýváme, jsou specifické poruchy učení a chování u školních dětí, kde se velice osvědčilo cvičení neurokineziterapie, neurofeedback a kraniosakrální biodynamika. U předškoláků se věnujeme prevenci a faktorům ovlivňujících dozrávání kognitivních funkcí. Pro maximální účinnost práce s dětmi s nejrůznějšími obtížemi využíváme mimo jiné  aktivizace mozkové činnosti metodou Neurofeedback (EEG biofeedback) .

Doménou Therapy Centre jsou především terapie zaměřující se na klienty s tělesným či duševním postižením. Jsme první centrum v České republice, kde se můžete seznámit s velice účinnou metodou Neurokineziterapie. V programu terapií Neurokineziterapie pořádáme specializované intenzivní ambulantní pobyty.

Seznamte se podrobněji s našimi terapeutickými metodami:

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální terapie (osteopatie)

Tradiční čínská medicína

Neurokineziterapie

Neurofeedback (EEG biofeedback)

Shiatsu

Kinesiotaping

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)

Komplexní péče o ženy, které si přejí otěhotnět