Speciálně pedagogické poradenství

Speciálně pedagogická poradna Therapy Centre Praha je soukromým poradenským zařízením v oblasti péče o rozvoj školních dovedností.

  • U předškolních dětí zjišťujeme školní zralost, schopnosti a dovednosti, jež jsou zásadní pro rozvoj školních dovedností, nerovnoměrný vývoj hemisfér či opožděný vývoj. Zároveň navrhujeme terapeutický plán dynamického rozvoje dítěte jeho nerovnoměrně vyvinutých oblastí.
  • U školních dětí diagnostikujeme specifické poruchy učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), poruchy pozornosti (ADHD, ADD, LMD) či jiné faktory, které zásadně ovlivňují schopnost vstřebávat ve škole informace a samostatně se rozvíjet. U mnoha dětí způsobují poruchy učení nepřiměřenou zátěž, která může vést v některých případech až k odmítání vzdělávání a postavení na okraj vrstevnické skupiny. Díky cíleným odborným terapeutickým plánům pomáháme dětěm navrátit zájem o vzdělávání.
  • Rodičům pomáháme zvládnout náročné období vzdělávání jejich specificky nadaných dětí mimo jiné tím, že jim pomůžeme sestavit účinný a praktický systém domácího učení jejich dětí. Díky přehledu, který v oboru máme, můžeme doporučit vhodné kompenzační pomůcky, vzdělávací materiály, konkrétní metody práce se školákem, ale i předškolákem.
  • Naše poradna se věnuje i dětem s narušenou komunikační schopností.
  • Další specifickou kategorií jsou dospělí nejčastěji po centrální mozkové příhodě, po úrazu apod., kteří vyžadují péči v oblasti kompenzace ztráty sociálního postavení a kvality života vlivem náhle vzniklému postižení.
  • V neposlední řadě mohou být našimi partnery mateřské školky, mateřská centra a školy všech stupňů a zaměření, které hledají radu v oblasti práce s dětmi s poruchami učení, lidmi s postižením, dětmi s narušenou komunikační schopností či prostým opožděným vývojem.

Speciálně pedagogické poradenství v Therapy Centre Praha není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Péče ve speciálně pedagogické poradně Therapy Centra Praha je rozdělena do několika kategorií:

  • speciálně pedagogická diagnostika
  • reedukace poruch učení
  • logopedická péče (dysfázie, afázie, opožděný vývoj řeči, koktavost)

Podobné články

< Zpět na články