Pobyty

pobyty v Therapy CentreProgram Intenzivních neurorehabilitačních ambulantních pobytů byl v našem centru vytvořen v roce 2013 na žádost rodičů našich klientů. Rodiče nadchla práce s dětmi v Belianských Tatrách na pobytech s Anatolijem Smoljaninovem a chtěli takové pobyty blíž jejich domovů. Tak vznikl nápad dát dohromady tým odborníků, který by pokryl maximum potřeb našich klientů. Postupně vznikl tým terapeutů, který sestává z masérů, cvičitelů, terapeutů tradiční čínské medicíny, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, logopeda a biodynamických kraniosakrálních terapeutů. Momentálně je to tým 6 lidí, kde každý člen týmu je ve své oblasti odborníkem.

V současné době po náhlém a neočekáváném odchodu Anatolije G.Smoljaninova, jsou pobyty v Belianských Tatrách ukončeny a jejich budoucnost je na žácích pana Smoljaninova, mezi které patříme i my. Systém pravidelných pobytů v Therapy Centre pokračuje. Od září 2017 jsme připravili tzv. moduly, které vycházejí z potřeb klientů a možností Therapy Centre. Jeden z modulů, modul 5, představuje pobyt „tatranského typu“ – pobyt v přírodě, kterým by jsme chtěli přímo navázat na pobyty v Belianských Tatrách. První takový pobyt v České republice plánujeme na léto 2018. Na Slovensku proběhl první pobyt již v květnu 2017 v Lopúšnej doline o termínech a místech dalších pobytů Vás budeme informovat.

Naší filozofií není jenom pomoci rodinám odlehčením péče formou naší práce, ale především edukace a vedení v péči o klienta.

 

Krok za krokem posouváme klienty

Díky intenzivní péči terapeutů a práce samotných klientů se nám daří posouvat klienty zase o krok dál. Současně učíme rodiče nebo příbuzné, jak s klientem mohou pracovat v domácích podmínkách.

Pro nové klienty jsme ponechali pobyty 10denní (včetně víkendů) jako modul 1. 10 dnů je doba, která se dlouhodobě osvědčila pro nejvyšší efekt terapeutického procesu. Delší pobyt bývá pro klienta příliš fyzicky a psychicky náročný a tedy méně efektivní, jak vyplývá z našich zkušeností. Obvykle se díky tomuto časovému plánu daří prostřídání maminek a tatínků, kteří se mohou péči věnovat jen během víkendů. Je důležité, aby celá rodina věděla, jak s klientem pracovat.

Během 10denního pobytu proběhne aklimatizace, narušení patologických stereotipů a nácvik nových pohybových vzorců. Současně se stihne všechno také pěkně uložit, přičemž nedojde k přetížení a přestimulování systému klienta.

Typický program pro Intenzivní neurorehabilitační ambulantní pobyty v Therapy Centre

Pro každého klienta je před každým pobytem vypracován terapeutický plán, který zohledňuje aktuální zdravotní stav a momentální vývojovou fázi. Vždy se snažíme využít citlivá období pro tu kterou aktivitu, dokážeme vnímat jemné náznaky systému klienta a tomu přizpůsobujeme celý terapeutický proces. V úvodu každého pobytu probíhá vstupní diagnostika, u nových klientů je však zapotřebí kromě této diagnostiky absolvovat ještě vstupní vyšetření minimálně 14 dní před konáním pobytu.

Denně klient strávi v centru 4 hodiny, je však možné, že navrhneme individuálně pro klienta čas kratší – může se to stát u klientů, kteří jsou ještě na tak dlouhý čas příliš mladí – miminka, nebo je klient příliš unavený po nějakém zákroku, či nemoci.

Ke klientům přistupujeme celostně

Vzhledem k tomu, že pracujeme celostně, umíme rozlišit, kdy je toho na klienta příliš a kdy je možné ještě přidat. V případě, že se intenzita pobytu změní během pobytu samotného, má klient možnost si terapie vyčerpat dle dohody na dalším pobytu, nebo ambulantně.

Po absolvování prvního pobytu jsou jak klienti, tak pečující, zacvičeni a mohou pokračovat v cvičení a trénování doma. Do Therapy Centre docházejí ambulantně na kontroly dle svých možností a potřeby.

V modulu 2 je možnost vytvořit si ve spolupráci s koordinátorem pobytů Therapy Centre individuální termín intenzivního ambulantního neurorehabilitačního pobytu. Délka tohoto pobytu je minimálně 10 dnů (terapie neprobíhají během víkendů). Tento typ pobytu je vhodné si naplánovat minimálně 2x, ideálně 4x do roka. Na tomto pobytu proběhne vždy revize, nastavení a zacvičení nových tréninkových plánů dle možností a dispozic klienta.

Pro klienty z Prahy a okolí jsme připravili modul 3. Tito klienti se vzhedem ke vzdálenosti mohou přihlásit k pravidelným ambulantním návštěvám a to 3x nebo 2x týdně. I v tomto modulu počítáme s tím, že klient může absolvovat několik terapií během jedné návštěvy (maximálně 4).

Jako „bonus“ jsme vytvořili modul 4, který je určen pečujícím. Uvědomujeme si náročnost péče o postižené a někdy i nemožnost odpočinku a relaxace, proto jsme sestavili tento modul, kde je možné se přihlásit na jakoukoli terapii (dle možností Therapy Centre) v čase, kdy je klient v péči našich terapeutů.

Více se o jednotlivých modulech dočtete zde.

Věříme, že nabídka modulů, pobytů a terapií v Therapy Centre naplní vaše očekávání a budete se u nás cítit dobře.

Na všechny moduly/pobyty je nutné se hlásit předem, protože jejich kapacita je omezena.