Olga Koubská

V současné době se zabývám Kraniosakrální biodynamikou (výcvik u Abhy Sajwel), masážemi (klasické, bioenergetické, intuitivní) a studuji Biodynamickou psychoterapii (M.L.Boyesen), kde se nejvíce věnujeme odblokovávání, uvolňování, zprůchodňování, aby v nás mohla volně proudit oživující a ozdravující Energie, která je v nás od počátku našeho života. Ostatně jako to dělá spoustu dalších metod, z nichž si každý můžeme vybrat tu co nám nejlépe vyhovuje. Zhruba 7 let se věnuji také vědomému pohybu (Rena Milgron) a zpěvu (Luhawa Goldin).

Při studiu svého původního zaměstnání farmaceuta jsem si prohloubila znalosti o pohledu exaktní vědy např. na fungování lidského těla a na bylinkářství. Ve škole mi od počátku studií scházel pohled na zdraví a nemoc spojený s psychickou úrovní člověka. Přitahovalo mě spíš to, co se děje v těle v přítomnosti, než popis, jací bychom měli být /v budoucnosti/ a proč takoví nejsme /minulost/. Intuitivně jsem cítila že potřebuji nějakou životní filosofii, která propojuje lidskou rovinu fyzickou, psychickou i mentální. Tou se stala homeopatie a psychosomatika (R. Dahlke). Má cesta šla skrze poznávání různých systémů, jako např. Enneagram (R. Rohr, Prasadam), rodinné konstelace (Šams-ud-din, Bhagat) a různých způsobů vyjádření – hudba, tanec, zpěv.

V kraniosakrální biodynamice jsem našla práci s propojením všech úrovní člověka. Pracuje se s tím, co je pro klienta aktuální a přítomné. Dle mého názoru nezáleží na tom, kterou metodu pro svůj růst nebo pro směřování do stavu zdraví zvolíme. Důležité je to, aby nám zvolená cesta skutečně pomohla. Každá práce na nás samých je ku prospěchu našeho života, nicméně mám potřebu dodat, že pro mě je nejlepší každou práci ukotvit také v těle, protože tělo má obdivuhodnou paměť. Dovolím si tvrdit, že v posledních cca 50ti letech sílí, jak v moderní psychoterapii, tak v řadě léčebných postupů, filosofife, že klient /respektive jeho tělo/ ví, co je pro něj nejlepší.

Tělo má samouzdravovací schopnosti, jde hlavně o to tělu tyto samovolné procesy umožnit.