Neurokineziterapie

Neurokineziterapie je účinná metoda autora A.G. Smoljaninova pro děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), organickým poškozením centrálního nervového systému (CNS), mentálním postižením, tělesným postižením, poruchami pohyblivosti a jinými diagnózami.

Neurokineziterapie, kineziterapie a manuální korekce jsou specifické metody působení při poruchách vývoje a postiženích psychosomatické a psychomotorické oblasti u osob se zdravotním postižením.

Účinné jsou zejména u dětí a mládeže s tělesným postižením typu DMO, s mentálním postižením, s poruchami vývoje pohybové oblasti s poruchami svalového napětí, s organickými poškozeními centrálního nervového systému (CNS), ale také s některými poruchami řeči, učení a chování, stejně jako u dětí s autismem.

 

Pobyty spojené s neurokineziterapií – aktuálně

Podobné články

< Zpět na články