Neurofeedback

2.2.2015 / Neurofeedback

Neurofeedback, známý také jako EEG biofeedback, nám prostřednictvím přesně cílené zpětné vazby přináší informaci o tom, jak jsou naladěny mozkové vlny v určitém okamžiku a v určité oblasti hlavy. Mozek se prostřednictvím takového tréninku učí regulovat svou elektrickou aktivitu tak, aby fungoval efektivněji.

Podobný princip využívají relaxační a meditační metody, které známe např. z jógy. Neurofeedback tak přirozenou cestou podporuje stabilitu centrálního nervového systému a zlepšuje psychické i somatické funkce.

Neurofeedback je vhodný zejména pro dvě skupiny klientů. Pro ty, kteří hledají kondiční či relaxační trénink mozku (studenti, sportovci, manažeři). A pro klienty, u nichž se neurofeedback stává součástí klinické terapie např. při hyperaktivitě, poruchách pozornosti, epilepsii, specifických poruchách učení, po centrální mozkové příhodě, atd.

Samotnému tréninku pomocí metody neurofeedback předchází vstupní měření s vyplněním vstupního dotazníku. Následuje detailní diagnostika pomocí přístroje neurofeedback a tvorba individuálního terapeutického plánu.

Podobné články

< Zpět na články