O nás

V Therapy Centre se zaměřujeme na komplementární a celostní medicínu v řešení vaší tělesné i duševní nerovnováhy. Víme, že problémy týkající se našeho zdraví nelze posuzovat izolovaně. K člověku přistupujeme biodynamicky – vnímáme ho jako celek, proto k odstranění vašich potíží vypracováváme komplexní terapeutický plán terapií šitý potřebám konkrétního člověka.

Zakladatelkou Therapy Centre je Eva Martincová, která za svůj projekt Centra celostních terapií získala ocenění od Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Eva Martincová, BCST

Když se mi kdysi dávno narodil můj postižený syn Michal, měla jsem sen, že jednoho dne budu u tvoření místa, kde rodiny, kterým se stejně jako nám narodilo tak trochu jiné dítě, najdou útočiště. Představila jsem si místo, kde nebudou vidět jenom diagnózu dítěte a jeho nerůžovou perspektivu, ale dítě jako osobnost, která se může rozvíjet a realizovat navzdory postižením a handicapům. Na mnoho mých otázek jsem nikde nedostávala odpovědi a uvědomovala jsem si, jak velice jednostranný pohled nám dává náš západní přístup.
Pak se mi narodila dcera, která trpěla některými z lehkých mozkových dysfunkcí, poruchami řeči a koordinace. Pochopila jsem, že vše lze posunout kupředu, pokud si na to člověk vytvoří prostor a nalezne svůj vnitřní klid. S léty života jsem vnímala důležitost životosprávy, stravování a správného pohybu. Správny pohyb byl to, co mě dostalo ze spárů diagnostikované nemoci morbus Bechtěrev a výhřezu dvou plotýnek. A tohle vše mne dovedlo ke studiu celostních terapií.

Původně jsem zdravotní sestra. Po několika letech doma s dětmi jsem začala studia sebezkušenostním výcvikem v psychoanalýze, pak mistr reiki a proti tomu profesionální výcvik v metodě neurofeedback. Krátce potom studium Kraniosakrální osteopatie, kurz masáží, studium tradiční čínské medicíny na 1. škole tradiční čínské medicíny, kde mně velice nadchla Taoistická akupunktura a tradičních čínských masáží TUINA na Evropské školy Tuiny. Na to jsem navázala studiem Kraniosakrální Biodynamiky na International Institute for Craniosacral Balancing (škola je součástí International Affiliation Of Biodynamics Trainings), které jsem úspěšně ukočila a získala tak nejenom obrovské pemzum nástrojů pro práci s klienty ale i mezinárodně uznaný titul BCST (biodynamický kraniosakrální terapeut). Vzhledem na mé výrazné zaměření na práci s dětmi, jsem absolvovala i specializovaný výcvik pro práci s miminky a malými dětmi a výcvik Gogo baby zaměřený na cvičení miminek a malých dětí dle vývojových pohybů. Aktuálně studuji ve výcviku Polaritní terapie a Neuroenergetické terapie a asistuji v novém tréninku ICSB. Nadále se vzdělávám v oblasti dietetiky, cvičení a různych terapií. Metodě neurokineziterapie se věnuji od roku 2006, systematicky se vzdělávám přímo u jejího autora Anatolije Smoljaninova. Pro více informací o mém vzdělání klikněte na ikonu LinkedIn.

Eva se specializuje na:

Poradenství, neurokineziterapii,  kraniosakrální biodynamiku, kraniosakrální terapii, tradiční čínskou medicínu (TČM), klasické a relaxační masáže, cvičení dle Ludmily Mojžíšové a neurofeedback.

Peter Štern, BCST

Moje cesta k terapeutické práci byla v podstatě jasná už od dob studií na gymnáziu, kde jsem si uvědomil, že chci pracovat s lidmi. Nechtěl jsem o problémech jenom poslouchat, ale chtěl jsem je i umět řešit. Začal jsem tedy studiem vychovatelství na fakultě speciální pedagogiky a trenérstvím mládeže v kanoistickém klubu, až jsem se na FTVS University Komenského vyškolil na specializaci trenéra kanoistiky I. třídy. Tato práce však vždy zahrnovala potřebu udržovat zdraví mých svěřenců i moje vlastní. Od kompenzačních cvičení jsem se tak dostal až k masážím a rehabilitaci, nápravě zanedbaných těl, starých i nových zranění, a k prevenci u klientů s širokou škálou potřeb.

Jako školený masér, terapeut a osobní trenér stále zdokonaluji své „know-how“ a v současnosti studuji poznatky kraniosakrální biodynamiky. To vše s cílem nabídnout klientovi terapii na míru podle jeho individuálních potřeb.

Peter se specializuje na:

Klasické masáže, Breussovu masáž, myofasciální techniky, Dornovu metodu, SHIATSU, Kraniosakrální biodynamiku, neurokineziterapii, SM systém, strečink a služby osobního trenéra, na které se váže individuální cvičení, kondiční trénink a poradenství.

Jaromir-Cibulec-Therapy-Centre

RNDr. Jaromír Cibulec

Jsem absolventem 1. školy tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktura. V současnosti studuji školu TČM Bohemia, kde je mým cílem se seznámit zejména s působením  bylin a bylinných  směsí.  Při harmonizaci klientů  používám holistický (celostní) přístup, který vychází z principů Tradiční  čínské medicíny (TČM ), kterou považuji za geniálně a přísně logicky  fungující systém, odzkoušený praxí a zkušeností desítek generací praktiků této metody v Číně, Japonsku a Koreji.

Ke komunikaci s akupunkturními body používám různých technik (baňky, magnety, elektrostimulaci atd.).  Vzhledem k tomu, že mám přírodovědné univerzitní  vzdělání, s výhodou využívám při  svých terapiích i tzv. moderní  techniky diagnostiky a ovlivňování   akupunkturních drah jako je biodynamická rezonance přístrojem BICOM optima či laserové  jehly , které spadají do oblasti  tzv. laser akupunktury. Biodynamická rezonance je technika  klinicky vyzkoušená a aplikovaná zejména ve státech západní Evropy (Švýcarsko, Německo).  Při těchto metodách nedochází k penetraci kůže. Výhodou těchto technik je, že působí jemně a naprosto bezbolestně, takže jsou vhodné zejména pro klienty, kteří jsou citliví a nesnáší klasické akupunkturní jehly.  Zastávám názor, že moderní výdobytky techniky lze s úspěchem a velmi efektivně využít i  při zachování striktně holistického (celostního) přístupu vycházejícího z pravidel TČM.

Jsem přesvědčen, že školní   medicína je v dnešním moderním světe  nezastupitelná, zachraňuje, zkvalitňuje a prodlužuje život miliónům  lidí na celém světě.  Je nemyslitelné si bez ní moderní život představit. Místo holistické (celostní) medicíny vidím zejména v prevenci a  v harmonizaci stavů, které západní medicína léčit neumí či není při léčbě dostatečně efektivní. Tyto stavy  konkrétně  pojmenovává WHO (Světová zdravotnická organizace). V neposlední řadě je, dle mého názoru, důležité místo  Tradiční čínské medicíny rovněž v  napravování negativních vedlejších účinků léčby, kterou  musela západní medicína uplatnit  při léčení  život ohrožujících stavů.

Jaromír se specializuje na:

Tradiční čínskou medicínu (TČM), poradenství, laser akupunkturu, baňkování, elektrostimulaci, využití magnetů, biorezonanční terapii pomocí přístroje BICOM optima, Bachovy květové esence.

Hana Sellnerová Maxová

Ke studiu Tradiční čínské medicíny mě přivedlo cvičení Chen Tai-Ji a Qigong, díky němuž jsem objevila úžasný svět pohybu, dynamiky a spojení s přírodou. Naučila jsem se dívat na okolní svět jako na celistvý a harmonický organismus, kde je vše navzájem propojené a existuje ve vzájemné rovnováze. Tradiční čínská medicína je pro mne nástrojem, jak mohu lidem kolem sebe pomáhat najít zdraví, radost ze života, harmonii a rovnováhu nejen v sobě, ale i ve světě, jehož jsme součástí. Věnuji se především fytoterapii, při níž používám tradiční čínské bylinné směsi i naše místní bylinky, masážím, baňkování, moxování a dalšímu ovlivňování akupunkturních drah, pracuji s Bachovými esencemi, věnuji se meditaci a dalším technikám harmonizace a uzdravování těla i duše.

Hanka se specializuje na:

Poradenství, tradiční čínskou medicínu (TČM), fytoterapii, klasické a relaxační masáže, baňkování, moxování, Qigong.

Mgr. Hana Bláhová

Jako fyzioterapeut pracuji přibližně 15 let. Během této doby jsem se seznámila s řadou nejrůznějších technik a přístupů. Ke každému klientovi se snažím přistupovat empaticky, s celostním pohledem a úsměvem. Ráda pracuji s dětmi i dospělými a terapii volím vždy individuální na základě jejich schopností a potřeb. Při cvičení nejčastěji využívám principy vývojové kinesiologie a funkční principy (dynamickou neuromuskulární stabilizaci, Vojtův princip, Bobath koncept, proprioneuromuskulární facilitaci). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb po celý život. Při manuálním ošetření se mi nejvíce osvědčila viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně a důrazně ošetřit nejen svaly a klouby, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexního fungování celého těla.

Hanka se specializuje na:

fyzioterapie, viscerální manipulace, kraniosakrální terapie, Bobath koncept, dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS prof. Koláře), proprioneuromuskulární facilitace (PNF-Kabat), neurální manipulace, Vojtův princip, respirační fyzioterapie, kinesiotaping, terapie dle Mc´Kenzie

Therapy_Centre_Michaela_Martinkova

Bc. et Mgr. Michaela Martínková

K fyzioterapii jako takové jsem se dostala poněkud oklikou. Sice jsem chtěla vystudovat střední zdravotnickou školu, nicméně má rodina byla zásadně proti, a já nastoupila na obchodní akademii. V průběhu vysokoškolského studia jsem si, z vlastního zájmu, udělala rekvalifikační masérský kurz, který mi jednak otevřel cestu k dalším seminářům a kurzům, ale hlavně mě motivoval ke studiu fyzioterapie.

Fyzioterapii vnímám jako linii jdoucí na pomezí mezi klasickou školskou medicínou a alternativními terapiemi. Uvědomuji si, že při urgentních stavech je školská medicína nenahraditelná, zatímco s chronickými problémy si prakticky neví rady. Domnívám se, že je to především proto, že valná většina lékařů nevidí člověka jako celek, nehledají prapůvodní příčinu problému, ale řeší pouze symptomy. A proto je mi komplexní přístup k člověku mnohem bližší a snažím se ho ve své práci i uplatňovat.

V průběhu let jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů – např. 3leté studium aromaterapie, manuální lymfodrenáže, reflexní terapii plosky nohy, Dornovu metodu a Breussovu masáž, základní kurz SHIATZU, kurz intuitivní masáže a další. Seberozvoj a neustálé vzdělávání jsou pro mě na mé životní cestě nesmírně důležité a obohacující.

Michaela se specializuje na: 

Fyzioterapii, lymfodrenáže, klasickou, aromaterapeutickou a intuitivní masáž

Bc. Martina Šimandlová

Na začátku mé cesty k profesi ergoterapeuta byla touha pomáhat lidem. Zkušenosti s vážným úrazem a onemocněním v mojí rodině mi ukázaly, že zdraví člověka je velmi důležité, ale nemusí být smyslem života. Už při studiu na střední škole jsem si mohla uvědomovat, jak moc může pomoci jen malé povzbuzení, citlivý přístup nebo upřímné porozumění v dané situaci. A tak spolu s touhou po poznání lidského těla, byl pro mě zdravotnický obor jasnou cestou. Po skončení studia Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě jsem nastoupila na dětské oddělení FN Motol, které se pro mě stalo největší praxí. Práce s dětmi je pro mě různorodá a obohacující, sledovat jejich pokroky a radost z pohybu je tou největší odměnou. Stále se snažím ve své profesi spojovat lidský přístup s praktickými dovednosti, znalostmi a přibývajícími zkušenostmi.

Martina se specializuje na:

Ergoterapii, Bazální stimulaci, Neurofeedback

Mgr. Lucie Dohelská

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově (2005-2010) obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii, v roce 2014 jsem atestovala v oboru Klinická logopedie.

Během studií i postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem hledala i svou vlastní cestu, jak přistupovat ke své profesi a klientům/pacientům. Ráda využívám např. prvků bazální stimulace (absolvování kurzu v r. 2009) a muzikoterapie (kurz lektorky Mgr. Markéty Gerlichové v r. 2014). Zásadní je však pro mě respektující přístup při každém setkání, vzájemná tolerance a empatie. I pro mě samotnou je každý klient se svými potřebami obohacením.

Pracovala jsem s dětmi i dospělými nejrůznějších diagnóz v ambulantním i lůžkovém provozu několika zdravotnických zařízení. Mimo to jsem šťastnou mámou malého syna a své profesní působení se snažím vnímat také jako rodič, s ohledem na potřeby a fungování rodiny. Tu se pak snažím do terapeutického procesu co nejvíce zahrnout.

V rámci speciálně-pedagogického poradenství nabízím metodické vedení dle programu Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.

Lucie se specializuje na:

Speciálně-pedagogické poradenství, Logopedie, Bazální stimulace, Muzikoterapie

Mgr. Lenka Kuchtová

Několik let jsem pracovala jako osobní asistentka v sociálních službách a v rodinách. Během té doby jsem vystudovala speciální pedagogiku a stále se snažím získat co nejvíce dalších znalostí a zkušeností o lidech – o našem fungování, o našich možnostech. Každý z nás má své individuální potřeby, přání i obtíže. A já věřím, že každý z nás má v sobě skrytý obrovský potenciál, který přirozeně touží objevit a rozvíjet. To platí, ať už jsme z hlediska medicínského nebo pedagogického diagnostikováni jako lidé zdraví, se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením nebo lidé mimořádně nadaní. Každý z nás přirozeně touží porozumět sám sobě, potřebám svého těla, chce se cítit spokojeně ve svém životě, ve společnosti – prostě na světě. Při své práci s každým dítětem i dospělým se snažím, aby nacházel prostředky k naplňování svých možností, přání i překonávání potíží. Společně hledáme vhodnou cestu pro tohoto jedinečného člověka. Celostní přístup Therapy Centra je mi velmi blízký. Sdružuje více odborníků, kteří pracují na společném cíli, a tím je spokojenost našich klientů.

Lenka se specializuje na:

Speciálně pedagogické poradenství, bazální stimulaci, logopedickou průpravu a neurofeedback.

Mgr. Milena Šafránková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Pracovala jsem jako logoped v několika ambulancích klinické logopedie. Spolupráce s Therapy Centrem mi vyhovuje v mnoha ohledech. Je tu výborné zázemí a skvělý tým terapeutů, který se může každému klientovi věnovat komplexně.

Milena se specializuje na:

Speciálně-pedagogické poradenství, logopedickou průpravu, bazalní stimulaci, práci s mluvidly a neurofeedback.

B.S. Sylva Kollerová, CSB

Vystudovala jsem dva roky Tradiční čínské medicíny, absolvovala jsem mnoho masérských kurzů, seminářů a workshopů, které mě dovedly k práci s tělem a se sexualitou. V současné době pracuji jako Tantrická masérka v Tantrickém studiu Tantraspa a také se věnuji profesi Sexuologická práce s tělem. V dnešní uspěchané době lidé věnují málo pozornosti svému tělu, které prostřednictvím nemocí vydává signály, že není něco v pořádku. Naše nejsilnější energie, sexuální, sídlí v pánvi, a pokud se rozproudí do celého těla, má léčivé účinky pro celý organismus. Přesto bývá sexualita často potlačovaná nebo zraněná strachem, studem či vinou. Velmi často je také u nás sexualita tabu, o kterém se nemluví, zvláště je tomu tak u lidí s postiženímSexuologická práce s tělem nabízí láskyplný přístup, možnost poznání vlastního těla, učí přijmout a poznat vlastní sexualitu a přináší léčivou energii.

Přijďte si o svém těle popovídat. Pomocí vědomých doteků, dechu, zvuku a pohybů ho budeme společně objevovat.

Sylva se specializuje na:

Sexuologická práce s tělem postižených, Tantra masáž, Sportovní masáž, Lávové kameny, Indická masáž, Hawajská masáž Lomi Lomi