O nás

V Therapy Centre se zaměřujeme na komplementární a celostní medicínu v řešení vaší tělesné i duševní nerovnováhy. Víme, že problémy týkající se našeho zdraví nelze posuzovat izolovaně. K člověku přistupujeme biodynamicky – vnímáme ho jako celek, proto k odstranění vašich potíží vypracováváme komplexní terapeutický plán terapií šitý potřebám konkrétního člověka.

Zakladatelkou Therapy Centre je Eva Martincová, která za svůj projekt Centra celostních terapií získala ocenění od Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Eva Martincová, BCST

Když se mi kdysi dávno narodil můj postižený syn Michal, měla jsem sen, že jednoho dne budu u tvoření místa, kde rodiny, kterým se stejně jako nám narodilo tak trochu jiné dítě, najdou útočiště. Představila jsem si místo, kde nebudou vidět jenom diagnózu dítěte a jeho nerůžovou perspektivu, ale dítě jako osobnost, která se může rozvíjet a realizovat navzdory postižením a hendikepům. Na mnoho mých otázek jsem nikde nedostávala odpovědi a uvědomovala jsem si, jak velice jednostranný pohled nám dává náš západní přístup. Proto se má cesta začala ubírat trochu jiným směrem.

Therapy Centre jsem měla dlouho ve své hlavě. Pak přišel rok 2010, kdy jsem se pustila do jeho realizace, na začátku jsem to byla jenom já, pak se přidali další terapeuti a tak vznikl prostor a tlak na vybudování skutečného centra. Bylo to složité rozhodování a dlouhé hledání, trvalo skoro 2 roky, než jsme našli vhodný prostor. V květnu roku 2015 jsme se přestěhovali na Flóru. Zařizování už pak probíhalo v běhu až do toho co je Therapy Centre dnes. V rozvoji neustáváme, plány máme radostné, tak uvidíme, co se má a nemá zrealizovat. Vnímáme naše přednosti, v čem jsme dobří a to podporujeme – hledáme v naší práci zdraví a to, kudy to jde :-)

Původně jsem zdravotní sestra. Po několika letech doma s dětmi jsem začala studia sebezkušenostním výcvikem v psychoanalýze, pak mistr reiki a proti tomu profesionální výcvik v metodě neurofeedback. Krátce potom studium Kraniosakrální osteopatie, kurz masáží, studium tradiční čínské medicíny na 1. škole tradiční čínské medicíny, kde mně velice nadchla Taoistická akupunktura a tradičních čínských masáží TUINA na Evropské školy Tuiny. Na to jsem navázala studiem Kraniosakrální Biodynamiky na International Institute for Craniosacral Balancing (škola je součástí International Affiliation Of Biodynamics Trainings), které jsem úspěšně ukočila a získala tak nejenom obrovské pemzum nástrojů pro práci s klienty ale i mezinárodně uznaný titul BCST (biodynamický kraniosakrální terapeut). Vzhledem na mé výrazné zaměření na práci s dětmi, jsem absolvovala i specializovaný výcvik pro práci s miminky a malými dětmi u Bhadreny C. Tschumi Gemin a výcvik zaměřený na cvičení miminek a malých dětí dle vývojových pohybů. Ukončila jsem výcvik Polaritní a Neuroenergetické terapie a asistuji v novém výcviku ICSB. Nadále se vzdělávám v oblasti dietetiky, cvičení a různych terapií. Metodě neurokineziterapie, kterou jsem se učila u jejího autora Anatolije Smoljaninova se věnuji od roku 2006, jsme v České Republice jediné centrum které s touto metodou pracuje.

Eva se specializuje na:

Poradenství, neurokineziterapii,  kraniosakrální biodynamiku, kraniosakrální terapii, tradiční čínskou medicínu (TČM), klasické a relaxační masáže, cvičení dle Ludmily Mojžíšové a neurofeedback.

Peter Štern, BCST

Moje cesta k terapeutické práci byla v podstatě jasná už od dob studií na gymnáziu, kde jsem si uvědomil, že chci pracovat s lidmi. Nechtěl jsem o problémech jenom poslouchat, ale chtěl jsem je i umět řešit. Začal jsem tedy studiem vychovatelství na fakultě speciální pedagogiky a trenérstvím mládeže v kanoistickém klubu, až jsem se na FTVS University Komenského vyškolil na specializaci trenéra kanoistiky I. třídy. Tato práce však vždy zahrnovala potřebu udržovat zdraví mých svěřenců i moje vlastní. Od kompenzačních cvičení jsem se tak dostal až k masážím a rehabilitaci, nápravě zanedbaných těl, starých i nových zranění, a k prevenci u klientů s širokou škálou potřeb.

Jako školený masér, terapeut a osobní trenér stále zdokonaluji své „know-how“. Ukončil jsem studium kraniosakrální biodynamiky na International Institute for Craniosacral Balancing a rovněž výcvik Polaritní a Neuroenergetické terapie. To vše s cílem nabídnout klientovi terapii na míru podle jeho individuálních potřeb.

Peter se specializuje na:

Klasické masáže, Breussovu masáž, myofasciální techniky, Dornovu metodu, SHIATSU, Kraniosakrální biodynamiku, neurokineziterapii, SM systém, strečink a služby osobního trenéra, na které se váže individuální cvičení, kondiční trénink a poradenství.

Hana Sellnerová Maxová

Ke studiu Tradiční čínské medicíny mě přivedlo cvičení Chen Tai-Ji a Qigong, díky němuž jsem objevila úžasný svět pohybu, dynamiky a spojení s přírodou. Naučila jsem se dívat na okolní svět jako na celistvý a harmonický organismus, kde je vše navzájem propojené a existuje ve vzájemné rovnováze. Tradiční čínská medicína je pro mne nástrojem, jak mohu lidem kolem sebe pomáhat najít zdraví, radost ze života, harmonii a rovnováhu nejen v sobě, ale i ve světě, jehož jsme součástí. Věnuji se především fytoterapii, při níž používám tradiční čínské bylinné směsi i naše místní bylinky, masážím, baňkování, moxování a dalšímu ovlivňování akupunkturních drah, pracuji s Bachovými esencemi, věnuji se meditaci a dalším technikám harmonizace a uzdravování těla i duše.

Hanka se specializuje na:

Poradenství, tradiční čínskou medicínu (TČM), fytoterapii, klasické a relaxační masáže, baňkování, moxování, Qigong.

Mgr. Hana Bláhová

Jako fyzioterapeut pracuji přibližně 15 let. Během této doby jsem se seznámila s řadou nejrůznějších technik a přístupů. Ke každému klientovi se snažím přistupovat empaticky, s celostním pohledem a úsměvem. Ráda pracuji s dětmi i dospělými a terapii volím vždy individuální na základě jejich schopností a potřeb. Při cvičení nejčastěji využívám principy vývojové kinesiologie a funkční principy (dynamickou neuromuskulární stabilizaci, Vojtův princip, Bobath koncept, proprioneuromuskulární facilitaci). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb po celý život. Při manuálním ošetření se mi nejvíce osvědčila viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně a důrazně ošetřit nejen svaly a klouby, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexního fungování celého těla.

Hanka se specializuje na:

fyzioterapie, viscerální manipulace, kraniosakrální terapie, Bobath koncept, dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS prof. Koláře), proprioneuromuskulární facilitace (PNF-Kabat), neurální manipulace, Vojtův princip, respirační fyzioterapie, kinesiotaping, terapie dle Mc´Kenzie

Therapy_Centre_Michaela_Martinkova

Bc. et Mgr. Michaela Martínková

fyzioterapii jako takové jsem se dostala poněkud oklikou. Sice jsem chtěla vystudovat střední zdravotnickou školu, nicméně má rodina byla zásadně proti, a já nastoupila na obchodní akademii. V průběhu vysokoškolského studia jsem si, z vlastního zájmu, udělala rekvalifikační masérský kurz, který mi jednak otevřel cestu k dalším seminářům a kurzům, ale hlavně mě motivoval ke studiu fyzioterapie.

Fyzioterapii vnímám jako linii jdoucí na pomezí mezi klasickou školskou medicínou a alternativními terapiemi. Uvědomuji si, že při urgentních stavech je školská medicína nenahraditelná, zatímco s chronickými problémy si prakticky neví rady. Domnívám se, že je to především proto, že valná většina lékařů nevidí člověka jako celek, nehledají prapůvodní příčinu problému, ale řeší pouze symptomy. A proto je mi komplexní přístup k člověku mnohem bližší a snažím se ho ve své práci i uplatňovat.

V průběhu let jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů – např. 3leté studium aromaterapie, manuální lymfodrenáže, reflexní terapii plosky nohy, Dornovu metodu a Breussovu masáž, základní kurz SHIATZU, kurz intuitivní masáže a další. Seberozvoj a neustálé vzdělávání jsou pro mě na mé životní cestě nesmírně důležité a obohacující.

Michaela se specializuje na: 

Fyzioterapii, lymfodrenáže, klasickou, aromaterapeutickou a intuitivní masáž

Bc. Martina Šimandlová

Na začátku mé cesty k profesi ergoterapeuta byla touha pomáhat lidem. Zkušenosti s vážným úrazem a onemocněním v mojí rodině mi ukázaly, že zdraví člověka je velmi důležité, ale nemusí být smyslem života. Už při studiu na střední škole jsem si mohla uvědomovat, jak moc může pomoci jen malé povzbuzení, citlivý přístup nebo upřímné porozumění v dané situaci. A tak spolu s touhou po poznání lidského těla, byl pro mě zdravotnický obor jasnou cestou. Po skončení studia Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě jsem nastoupila na dětské oddělení FN Motol, které se pro mě stalo největší praxí. Práce s dětmi je pro mě různorodá a obohacující, sledovat jejich pokroky a radost z pohybu je tou největší odměnou. Stále se snažím ve své profesi spojovat lidský přístup s praktickými dovednostmi, znalostmi a přibývajícími zkušenostmi.

Martina se specializuje na:

Ergoterapii, Bazální stimulaci, Neurofeedback

Mgr. Lucie Dohelská

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově (2005-2010) obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii, v roce 2014 jsem atestovala v oboru Klinická logopedie.

Během studií i postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem hledala i svou vlastní cestu, jak přistupovat ke své profesi a klientům/pacientům. Ráda využívám např. prvků bazální stimulace (absolvování kurzu v r. 2009) a muzikoterapie (kurz lektorky Mgr. Markéty Gerlichové v r. 2014). Zásadní je však pro mě respektující přístup při každém setkání, vzájemná tolerance a empatie. I pro mě samotnou je každý klient se svými potřebami obohacením.

Pracovala jsem s dětmi i dospělými nejrůznějších diagnóz v ambulantním i lůžkovém provozu několika zdravotnických zařízení. Mimo to jsem šťastnou mámou malého syna a své profesní působení se snažím vnímat také jako rodič, s ohledem na potřeby a fungování rodiny. Tu se pak snažím do terapeutického procesu co nejvíce zahrnout.

V rámci speciálně-pedagogického poradenství nabízím metodické vedení dle programu Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.

Lucie se specializuje na:

Speciálně-pedagogické poradenství, Logopedie, Bazální stimulace, Muzikoterapie