Mgr. Lucie Dohelská

Klinická logopedie

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově (2005-2010) obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii, v roce 2014 jsem atestovala v oboru Klinická logopedie.

Bazální stimulace a muzikoterapie

Během studií i postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem hledala i svou vlastní cestu, jak přistupovat ke své profesi a klientům/pacientům. Ráda využívám např. prvků bazální stimulace (absolvování kurzu v r. 2009) a muzikoterapie (kurz lektorky Mgr. Markéty Gerlichové v r. 2014). Zásadní je však pro mě respektující přístup při každém setkání, vzájemná tolerance a empatie. I pro mě samotnou je každý klient se svými potřebami obohacením.

Pracovala jsem s dětmi i dospělými nejrůznějších diagnóz v ambulantním i lůžkovém provozu několika zdravotnických zařízení. Mimo to jsem šťastnou mámou malého syna a své profesní působení se snažím vnímat také jako rodič, s ohledem na potřeby a fungování rodiny. Tu se pak snažím do terapeutického procesu co nejvíce zahrnout.

V rámci speciálně-pedagogického poradenství nabízím metodické vedení dle programu Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.