Mgr. Hana Bláhová

Fyzioterapeut

Jako fyzioterapeut pracuji přibližně 15 let. Během této doby jsem se seznámila s řadou nejrůznějších technik a přístupů.

Ke každému klientovi se snažím přistupovat empaticky, s celostním pohledem a úsměvem.

Ráda pracuji s dětmi i dospělými a terapii volím vždy individuální na základě jejich schopností a potřeb. Při cvičení nejčastěji využívám principy vývojové kinesiologie a funkční principy (dynamickou neuromuskulární stabilizaci, Vojtův princip, Bobath koncept, proprioneuromuskulární facilitaci). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb po celý život. 

Viscerální manipulace a kraniosakrální terapie

Při manuálním ošetření se mi nejvíce osvědčila viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně a důrazně ošetřit nejen svaly a klouby, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexního fungování celého těla.