Laserová akupunktura

Laserová akupunktura (LLLA Low-reactive Level Laser Acupuncture) je moderní a efektní terapeutická metoda.

Laserová akupunktura je metoda stimulace  akupunkturních bodů pomocí paprsku laserového záření. Využívá se při ní v praxi osvědčených poznatků a postupů Tradiční čínské medicíny spolu s  výdobytky současné techniky. Tato metoda je jedinečná v tom, že v sobě synergicky a velmi efektivně  spojuje působení  klasické akupunktury s fototerapeutickým působením laseru, který je využíván v západní medicíně.

Již Hippokrates léčil onemocnění pokožky slunečním zářením

Fototerapii, čili využití slunečního záření k léčbě, popsal v Evropě poprvé otec lékařů, Hippokrates. Byl zřejmě prvním lékařem, který léčil onemocnění pokožky slunečním zářením. Současná moderní medicína fototerapii s úspěchem používá při léčbě zejména různých zánětlivých onemocnění kůže a lupénky.

Současná technika nám umožnila světlo spektrálně rozložit a tak se pro terapeutické působení používá různých vlnových délek od ultrafialového záření až po infračervenou oblast spektra. Avšak vynález laseru, resp. jeho uvedení do praxe, způsobilo v tomto směru revoluci, která je stále na vzestupu. Nízko-úrovňové laserové záření, které se v laserové akupunktuře používá (anglicky low level laser therapy – LLLT),  je dnes bezesporu nejšetrnější, ale i nejúčinnější světelně-terapeutickou metodou. Jedinečné vlastnosti laserového záření dovolují při stejném terapeutickém účinku používat mnohem menších energetických dávek než je tomu např. v UV oblasti spektra, kde vysoké expozice mohou vykazovat citelné negativní vedlejší účinky.

U laserové akupunktury tedy využíváme jedinečných vlastností laserového paprsku k cílené stimulaci akupunkturních bodů, kožních okrsků či bolestivých, tzv. trigger bodů, za účelem dosažení harmonizačního efektu. Manuál k tomu, které akupunkturní body použijeme, v jakém pořadí a s jakou intenzitou, nám poskytují znalosti a tisícileté praxí osvědčené zkušenosti Tradiční čínské medicíny popsané ve starých textech.

U laserové akupunktury používáme terminologii současné vědy. Energetická dávka (jouly), kterou používáme pro stimulaci,  je dána napětím a proudem zdrojové jednotky a časem působení. Je odzkoušeno a v praxi osvědčeno, že energie infračerveného laserového paprsku na úrovni 3 joulů bohatě dostačuje k aktivaci většiny akupunkturních bodů na lidském těle. Při 50 mW laserové jehle, kterou disponuje většina laserových jehel v infračervené oblasti (spektra), dosáhneme tohoto účinku za 2 minuty. Pro srovnání efektivity laseru s polychromatickým světlem se jedná o stejnou energii, jakou naše tělo absorbuje ze slunečního záření za jednu minutu na ploše pokožky o velikosti jedné desetikoruny.

Pozitivní účinky laserové akupunktury

Z pohledu moderní medicíny se světlo laseru od slunečního, tedy polychromatického záření, liší v tom, že je monochromatické, v jednom směru polarizované, časově, vlnově a amplitudově koherentní. Díky těmto jedinečným vlastnostem dovede laserový paprsek pronikat pokožkou a působit stimulačně na naše energetické elektrárny, které máme v buňkách, mitochondrie. To způsobuje spoustu pozitivních reakcí (můžeme je nazývat jazykem západní medicíny efektem biostimulačním, protizánětlivým, analgetickým, bakteriocidním, viricidním, antiedematozním, vasodilatačním atd.), které se projevují zvýšenou regenerační schopností na buněčné úrovni, což je základem pro léčebně-terapeutické působení.

Můžeme tedy bez nadsázky prohlásit, že při laserové akupunktuře se harmonicky setkává léčebný efekt laserového paprsku na buněčné úrovni tak jak jej vnímá západní medicína, s celostním, tedy holistickým působení na struktury těla, přes akupunkturní body dle principů a tradic Tradiční čínské medicíny.

Jak laserová akupunkura pomáhá

Jeden příklad z mnoha v praxi. S úspěchem se tohoto efektu využívá např.  při léčbě  kolenního kloubu, kdy lokálně laserovými jehlami působíme na akupunkturní body, ale současně posilujeme regeneraci  kolenních šlach a vazů díky fototerapeutickému působení na buněčné úrovni, což se synergicky využívá např. při meniskových traumatech či harmonizaci pooperačních stavů kolene. Podobný efekt lze popsat u vyhřeznutých plotýnek, ischiadií, problémů u disharmonií LS či SI skloubení, problémů s kyčelními klouby atd.

Laserová akupunktura je bezbolestná neinvazivní harmonizační metoda

Velkou výhodou laserové akupunktury je, že fyzicky nepenetrujeme pokožku a je tedy zcela nebolestivá.   To má výhodu  při akupunktuře  oslabených nebo  starších lidí a  dětí, které na bolest reagují citlivěji.

Laserová terapie je velmi rozšířená zejména v německy mluvících zemích.

Podívejte se na video ze 42. kongresu Tradiční čínské medicíny v Rothenburgu (video je v němčině).

Absolutní kontraindikace laserové akupunktury

 • aplikace, při kterých hrozí přímý osvit oka, nebezpečí ireverzibilního poškození sítnice,
 • maligní onemocnění,
 • epilepsie při optickém kontaktu s paprskem,
 • přímá aplikace na oblast štítné žlázy,
 • febrilní stavy,
 • stavy celkového tělesného vyčerpání,
 • diagnosticky neobjasněné stavy.

Relativní kontraindikace

 • aplikace v oblasti břicha při těhotenství a menstruaci,
 • oblast hrudníku u osob s kardiostimulátorem,
 • oblast hlavy u osob s ušními elektronickými implantáty,
 • tromebocytopenie a jiné krvácivé stavy.

Prezident Evropské Laser Academy TČM – Dr. Michael Weber objasňuje použití laserové akunkutury (v němčině).

Podobné články

< Zpět na články