Kraniosakrální terapie (CST)

Kraniosakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu pět gramů na cm2. Řadí se mezi alternativní terapie holistického (celostního) ošetřování. Terapeuta při této terapii především zajímá kraniosakrální rytmus ošetřovaného. Z toho vyplývá, že terapeut se dotýká ošetřovaného především na hlavě (cranium) a křížové kosti (sacrum), ale také se může dotýkat kdekoli na těle.

Poprvé byl kraniosakrální systém objeven a zkoumán lékařem Wiliamem Sutherlandem roku 1900.

Tento lékař zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují pohyb jednotlivým částem lebky. Tento pohyb lebky je předmětem zkoumání kraniosakrálního systému. Dr. Sutherland dalších několik let tento jev zkoumal a na základě svých experimentů určil, které pohyby lebky jsou normální a které abnormální, a rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregeneračního systému pomocí kraniosakrálního konceptu. Dále studiem mozko – míšního moku Dr. Sutherland zjišťuje, že existují další charakteristiky, které mají souvislost s pohyblivostí centrálního nervového systému.

Další, kdo tuto terapii významně rozvinul, byl americký chirurg J.Upledger. Během operace krku pozoroval pravidelný rytmus na míšní membráně, který nebyl identický s rytmem dechovým ani tepovým. Tento jev opět začal studovat a snažil se pochopit fungování kraniosakrálního systému. Během dvou desetiletí od prvopočátku svého výskumu napsal Dr.Upledger tři učebnice: Cranio – sakrální terapie; Cranio – sakrální terapie II.:  Za hranicí dura a Somatoemocionální uvolnění a ještě dál (CranioSacral Therapy, CranioSacral Therapy II : Beyond the Dura, SomatoEmotional Release and Beyond), které kraniální systém vysvětlují detailně.
Dále napsal knihu pro laickou veřejnost: Váš vnitřní lékař a Vy (Your Inner Physician and you). Tato kniha byla přeložena do českého jazyka a je u nás k dispozici.

Podobné články

< Zpět na články