Eva Martincová, BCST

Když se mi kdysi dávno narodil můj postižený syn Michal, měla jsem sen, že jednoho dne budu u tvoření místa, kde rodiny, kterým se stejně jako nám narodilo tak trochu jiné dítě, najdou útočiště. Představila jsem si místo, kde nebudou vidět jenom diagnózu dítěte a jeho nerůžovou perspektivu, ale dítě jako osobnost, která se může rozvíjet a realizovat navzdory postižením a hendikepům. Na mnoho mých otázek jsem nikde nedostávala odpovědi a uvědomovala jsem si, jak velice jednostranný pohled nám dává náš západní přístup. Proto se má cesta začala ubírat trochu jiným směrem.

Původně jsem zdravotní sestra. Po několika letech doma s dětmi jsem začala studia sebezkušenostním výcvikem v psychoanalýze, pak mistr reiki a proti tomu profesionální výcvik v metodě neurofeedback. Krátce potom studium Kraniosakrální osteopatie a kurz masáží. 

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínskou medicínu jsem studovala na 1. škole tradiční čínské medicíny, kde mně velice nadchla i Taoistická akupunktura. Přidala jsem i studium tradičních čínských masáží TUINA na Evropské školy Tuiny.

Kraniosakrální Biodynamika

Na to jsem navázala studiem Kraniosakrální Biodynamiky na International Institute for Craniosacral Balancing (škola je součástí International Affiliation Of Biodynamics Trainings), které jsem úspěšně ukočila a získala tak nejenom obrovské pemzum nástrojů pro práci s klienty ale i mezinárodně uznaný titul BCST (biodynamický kraniosakrální terapeut). Vzhledem na mé výrazné zaměření na práci s dětmi, jsem absolvovala i specializovaný výcvik pro práci s miminky a malými dětmi u Bhadreny C. Tschumi Gemin a výcvik zaměřený na cvičení miminek a malých dětí dle vývojových pohybů u Ellynne Skove. Ukončila jsem 4 letý výcvik Polaritní a Neuroenergetické terapie u Rogera Gilchrista pod Wellness Institute, a jsem junior asistentkou ve výcviku Kraniosakrální Biodynamiky pod ICSB. V roce 2015 jsem se začala více zajímat také o Antroposofii a práci Rudolfa Steinera, která mi pomáhá propojovat různé přístupy východní a západní medicíny. Nadále se vzdělávám v oblasti dietetiky, cvičení a různych terapií.

Neurokineziterapie

Metodě neurokineziterapie, kterou jsem se učila u jejího autora Anatolije Smoljaninova se věnuji od roku 2006, jsme v České Republice jediné centrum které s touto metodou pracuje.

V mé práci se snažím pracovat hlavně s tzv. balancingom – vyrovnáváním a harmonizováním, protože vím, že rovnováha ve všem je hlavní podmínkou zdraví.