Elektrická aktivita mozku

12.2.2015 / Neurofeedback

Každá mozková buňka je jako malá elektrická baterie. Výsledkem součinnosti všech neuronů je elektrická mozková aktivita. Tyto mozkové vlny lze snímat pomocí citlivých elektrod také na povrchu hlavy.

Mozkové vlny bývají označovány jako rytmy či frekvenční pásma. Rytmy se vyvíjejí již od prenatálního období, od nejpomalejší frekvence s nejvyšší vlnou postupně k rychlejším frekvenčním pásmům s vlnami nižšími. Každá oblast mozku a každý druh činnosti potřebuje pro své optimální fungování jinou frekvenci elektrické aktivity.

Rytmus Frekvence[1] Mentální stav, při kterém se daný rytmus objevuje
delta 0,5–3 Hz hluboký spánek, intenzivní přemýšlení, bezvědomí, při poranění mozku
theta 4–7 Hz meditace, intuice, fantazie, denní snění, útlum (depresivními stavy), nepozornost (např. častý výskyt u dětí s ADHD)
alfa 8–13 Hz relaxace, představivost, kreativita, zavřené oči,základní aktivita bdělého, zdravého a zralého mozku, začíná se objevovat mezi 6. a 7. rokem věku, ve vyšším věku se vyskytuje v uvolněném stavu se zavřenýma očima
beta 14–30 Hz koncentrace, kognice, otevřené oči, typická pro aktivní stav člověka
Beta pásmo je široké, a bývá proto podrobněji rozdělováno:
SMR 12–15 Hz

neboli senzomotorický rytmus, odráží stav relaxovaného soustředění zaměřeného dovnitř, uvolněné koncentrace při motorickém klidu. SMR rychlejších frekvencí bývá obvykle nad levou hemisférou, která je u většiny lidí dominantní.

beta 1 15–20 Hz myšlení při otevřených očích a pozornost je obrácena ven, je charakterizována jako stav pohotovosti, ale ne předrážděnosti
beta 2 20–30 Hz zvýšené psychofyziologické nabuzení, bývá přítomna u stavů napětí, předrážděnosti, úzkosti, při bolesti a ve stresu
[1] Uvedená hodnota frekvence se může v některých odborných textech lišit o 0,5 až 1 Hz.

Při EEG záznamu se objevují vždy všechny frekvence. Na monitoru neurofeedbacku jsou jednotlivé frekvence barevně odlišeny.

Neurofeedback_monitor

Cílem terapie EEG biofeedback je posunout fungování mozkové činnosti v dané oblasti k efektivnějším a energeticky výhodnějším vlnám. Naučit mozek pracovat s co nejnižší zátěží pomalých a superrychlých stresových vln, které mohou mozkovou práci brzdit. (Jistě jste někdy zažili moment, kdy se vás někdo na něco zeptal a vy jste měli „okno = zásek“? V tu chvíli byste asi ani neřekli, jak se jmenujete.)

1 tréninkové sezení trvá obvykle 45 minut (stejně jako vyučovací hodina ve škole) a je rozděleno do několika kol (běžně 9 kol po 5 minutách). V současné době je k programu BrainFeedback k dispozici cca 31 her, které je možné v průběhu sezení střídat.

Pro základní trénink se používají 2 typy elektrod: ušní elektrody – velmi jemné klipy na uši a elektroda hlavová, tzv. kalíšková, která se připevňuje pomocí speciálního gelu na hlavu v oblasti, kterou chceme aktivovat (podle terapeutického plánu).

Podrobnější / odbornější informace, konzultace či seminář je možný po dohodě s terapeutkou.

neurofeedback_usni_elektroda

nerofeedback_kaliskova_elektroda


 

 

 

 

Podobné články

< Zpět na články