Daniela Šlapáková

Při studiu na zdravotní škole a práci ve zdravotnictví, mě vždy zajímalo, co je dál za výkony, kdo je ten člověk, který je přede mnou, co zažil, co ho zajímá, nebo trápí a proč se chová určitým způsobem…

To mě přivedlo ke studiu sociální práce a později psychoterapie.

Ve své psychoterapeutické praxi uplatňuji hlubinně dynamicky orientovaný přístup. Základní technikou je nedirektivní psychoterapeutický rozhovor, během kterého se snažím vytvořit bezpečnou atmosféru a prostor pro sdílení. Cílem je porozumět významným momentům klientova života a možných souvislostí s aktuálními obtížemi.

Kladu důraz na sebepoznání klienta, aktivaci vlastních funkčních podpůrných mechanismů a posiluji jeho schopnosti řešit jeho situaci vlastními silami. Při tom jsem klientovi průvodcem a oporou.

Jsem psychoterapeut s pětiletým akreditovaným výcvikem SUR, absolvuji výcvik v párové a rodinné terapii. Mám další výcviky a kurzy zaměřené na další techniky užité v psychoterapii. Věnuji se klientům s různým druhem onemocnění (např. epilepsie), jejich rodinám, práci s lidmi v krizi. Mohu pomoci při práci na seberozvojových tématech, při problémech v partnerských vztazích, potížích při hledání práce a problémech v kolektivu, při nedostatku sebevědomí, hodnotové orientaci a dalších..

Věnuji se i otázkám rodičovství, empatické výchovy a komunikace mezi rodičem a dítětem.