Biorezonanční terapie přístrojem BICOM

Terapie BICOM patří do skupiny metod, které využívají k harmonizaci organizmu tzv. biodynamickou rezonanci. Je založena na faktu, že každá buňka v našem těle vyzařuje slabé elektromagnetické pole. Víme, že orgány a buňky v těle mezi sebou komunikují. Děje se tak chemicky, prostřednictvím hormonů, elektrickými vzruchy prostřednictvím nervové soustavy, ale rovněž prostřednictvím dalších buněčných vibrací, ke kterým patří, kromě jiných, také vibrace elektromagnetické. Jestliže komunikace na jedné z těchto úrovní neprobíhá, vzniká v organismu disharmonie, která může vést k nemoci.

Nastolení harmonie pomocí biorezonanční terapie

Biorezonance_Therapy_Centre_elektromagneticke_zareniTyto elektromagnetické vibrace umíme pomocí přístroje BICOM modulovat.  Můžeme měnit výšku a orientaci amplitudy, tvar amplitudy, frekvenci a mnoho dalších parametrů. Takto upravené elektromagnetické vlnění posíláme zpět do organismu s cílem nastolit harmonickou mezibuněčnou komunikaci.

Působením přístroje BICOM vyvoláme v organizmu reakci, tzv. biodynamickou odpověď organizmu, kterou terapeut cílí tak, aby obnovil v těle komunikaci na buněčné úrovni a nastartoval v těle harmonizační proces.

Testování pomocí přístroje BICOM

Therapy Centre - biorezonanční terapie - Bicom

Tuto zpětnou vazbu lze využít rovněž k testovacím účelům, chceme-li zjistit, co v organizmu disharmonii způsobuje. Reakci organismu měříme změnou kvality pulzu (podobně jako RAC efekt v západní aurikuloterapii), změnou vodivosti akupunkturních drah či tenzorem.

Přístroj BICOM je vlastně přijímač a modulátor elektromagnetických vln, které si umí pomocí snímacích elektrod z organismu resp. z jeho jednotlivých částí načíst. Za pomocí softwaru a sofistikovaného filtru, který je srdcem přístroje, umí tyto frekvence rozdělit na tzv. harmonické a disharmonické během chviličky. Rozdělení  na harmonické a disharmonické frekvenční spektrum vzniklo na základě měření frekvenčních charakteristik  statisticky významné části populace lidí a zvířat (tato metoda se hojně používá i ve veterinární oblasti). Úkolem terapeuta je, velmi zjednodušeně řečeno, aby tyto disharmonické frekvence remoduloval na harmonické popř. harmonické vlnění  zesiloval a posílal zpět do organismu.

Therapy Centre - biorezonanční terapie - Bicom

Přístroj se používá u celé plejády zdravotních disharmonií. Náš biorezonanční terapeut Jaromír Cibulec tuto metodu používá v symbióze s ostatními metodami Tradiční čínské medicíny (TČM), které harmonizaci rovněž pomáhají.

Sám Jaromír k biorezonanční terapii pomocí přístroje BICOM dodává:

„Biorezonanční terapie BICOM se mi osvědčila zejména při harmonizaci různých druhů alergií a dermatitid. Používá se také široce jako podpora při odvykání negativních návyků (kouření, alkohol, káva … ). Nutno poznamenat, že v tomto případě slouží hlavně jako berlička při odstraňování doprovázejících negativních psychosomatických stavů.  To znamená, že prioritní je vůle klienta se závislostí skoncovat.“

Podobné články

< Zpět na články